W ten sposób zakończył się nabór na partnerów projektu. Zgodnie z założeniami projektu ma być czterech partnerów merytorycznych, których zadaniem będzie opracowanie treści e-podręcznika do poszczególnych grup przedmiotów oraz partnera technologicznego, który odpowiedzialny będzie za jego techniczną konstrukcję.
Jak podaje MEN, Grupa Edukacyjna SA to spółka działająca na rynku wydawniczym od 1989 r. "Posiada bogatą ofertę wydawniczą, w tym m.in. podręczniki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz inne edukacyjne publikacje specjalistyczne oraz multimedia. W związku z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, do oferty Grupy Edukacyjnej wprowadzone zostały nowoczesne produkty elektroniczne, ułatwiające pracę nauczyciela, dyrekcji oraz efektywne funkcjonowanie zarówno szkoły, jak i placówki przedszkolnej – to jest elektroniczny dziennik oraz e-learningowa platforma edukacyjna" - czytamy w komunikacie resortu.

 
Grupa Edukacyjna jest wydawcą podręczników opatrzonych logo: MAC Edukacja, Juka-91 i Poltext. W swojej ofercie ma m.in. podręczniki szkolne, akademickie, biznesowe, językowe, obudowę metodyczną, ale także pomoce dydaktyczne.
Wydawca ten ubiegał się już o bycie partnerem merytorycznym w projekcie e-podręcznik, odpowiedzialnym za przygotowanie e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej; wygrał w połowie czerwca konkurs na partnerów do tego przedsięwzięcia ogłoszony przez podlegający resortowi edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji. Konkurs ten został unieważniony pod koniec lipca.
W efekcie trzech partnerów merytorycznych oraz partnera technologicznego wyłoniono z sektora publicznego. Uniwersytet Wrocławski został partnerem merytorycznym w zakresie przedmiotów humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - partnerem merytorycznym w zakresie przedmiotów przyrodniczych, Politechnika Łódzka - partnerem merytorycznym w zakresie matematyki i przedmiotów informatycznych. Partnerem technologicznym zostało Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wdrażanie zaplanowano na lata 2012-2015, szacunkowa wartość projektu wynosi 45 mln zł. W ramach projektu do 2014 r. ma zostać przygotowanych 18 e-podręczników do 14 przedmiotów; mają być udostępniane na wolnych licencjach, czyli bezpłatnie. Przygotowanie e-podręczników towarzyszy wieloletniemu programowi cyfryzacji polskiej szkoły "Cyfrowa szkoła". (PAP)