Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiedziało na pytanie o obowiązku urzędu gminy, który prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół publicznych. Według interpretacji eksperta MAC dr. Marcina Adamczyka, urząd powinien archiwizować dokumenty finansowe placówki.
Informacja o sposobie sprawowania obsługi finansowej i jej zakresie powinna znaleźć się w statutach szkół. Przyjęte rozwiązania powinny mieć też odzwierciedlenie w przyjętych przez dyrektorów szkół zasadach rachunkowości, których ustalanie jest obligatoryjne pomimo zorganizowania w danej gminie wspólnej obsługi szkół.
- Zakres zadań wykonywanych w ramach obsługi szkół może różnić się w poszczególnych gminach - może on obejmować poza obsługą księgową i finansową również podejmowanie procedur mających na celu udzielenie zamówienia publicznego czy też prowadzenie wspólnego funduszu świadczeń socjalnych – zaznacza dr Adamczyk. Więcej>>