W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmniejszyła się liczebność gimnazjów. Przeciętne szkoła tego typu liczy 231 uczniów w mieście i 120 na wsi (w ubiegłym roku było to odpowiednio: 254 i 132). Nie zmieniła się za to średnia wielkość oddziału szkolnego (24 i 21) oraz liczba uczniów na głowę nauczyciela – bez względu na lokalizację gimnazjum jest to 12. Więcej>>

Polecamy: Mamy coraz mniej młodych nauczycieli