"Jak na razie posiadamy jedynie opinie, a nie mamy twardych danych, które pozwoliłyby na myślenie o zmianach" - poinformował wiceminister podczas wtorkowego czatu. Badanie czasu pracy nauczycieli prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych.

Większość pytań zadanych wiceministrowi edukacji przez internautów dotyczyła omawianych wspólnie przez przedstawicieli rządu, samorządów i związków zawodowych zmian w prawie oświatowym. Punktem wyjścia do tych rozmów były propozycje przedstawione wiosną przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednym z postulatów samorządowców jest zwiększenie pensum nauczycieli, czyli obowiązkowej liczby godzin prowadzonych lekcji.
Jeden z internautów pytał wręcz, kiedy resort edukacji złoży do Sejmu projekt zmiany ustawy Karta Nauczyciela zgodny z postulatami samorządów. Jakubowski odpowiedział: "Przygotowujemy własny projekt, który ma charakter kompromisu i niekoniecznie będzie uwzględniał wszelkie propozycje, zresztą często niespójne, przedstawicieli różnych jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji". Poinformował, że założenia do ministerialnego projektu będą przygotowane do końca roku.
Przypomniał, że spotkania z przedstawicielami samorządów i związków zawodowych będą prowadzone właśnie do końca roku 2012. "Po zakończeniu tych rozmów przedstawimy projekt zmian w ustawie, który będzie procedowany tak jak inne zmiany ustawowe" - napisał wiceminister.
Jedna z internautek pytała, kiedy wejdzie w życie zapowiadana przez resort zmiana dotycząca zasad rozliczania się przez samorządy z kwot wydanych na wynagrodzenia nauczycieli. Resort edukacji zaproponował podczas spotkań z samorządowcami i związkowcami zmianę przepisów dotyczących tzw. jednorazowych dodatków wyrównawczych. Dodatki takie muszą wypłacić samorządy nauczycielom, jeśli na swoim terenie wydadzą ogółem na wynagrodzenia nauczycieli mniej niż wynika z tzw. średniego wynagrodzenia. MEN chce, by samorządy nie rozliczały się jak dotąd z kwot wydanych na wynagrodzenia nauczycieli osobno dla wszystkich stopni awansu zawodowego, ale globalnie z całej kwoty. "Myślę, że najwcześniej zmiany te mają szansę być wdrożone pod koniec 2013 r." - odpowiedział Jakubowski.
Jedno z pytań dotyczyło tego czy MEN planuje zniesienie ograniczeń ws. przekazywania prowadzenia szkół organizacjom, stowarzyszeniom i spółkom. Obecnie gminy mogą przekazać prowadzenie przedszkoli i szkół innym podmiotom tylko wtedy, gdy uczęszcza do nich mniej niż 70 dzieci. Samorządy chcą zniesienia tej granicy. Jakubowski podkreślił, że resort edukacji nie pracuje nad takimi zmianami.
Wiceminister zaznaczył także: "Według stanowiska MEN, które popierają decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednostki samorządu terytorialnego nie mogą wyzbywać się odpowiedzialności za realizację obowiązkowych zadań, a takim jest prowadzenie szkół. W związku z tym w obecnym stanie prawnym jednostki samorządu nie mogą przekazać prowadzenia wszystkich szkół zewnętrznym podmiotom".
Odnosząc się do innych pytań dotyczących zmian w prawie Jakubowski podał, że resort edukacji wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającymi łączenie przedszkoli i żłobków w zespoły. "Nie jest to kwestia prosta, bowiem działalność przedszkoli i żłobków regulowana jest odrębnymi przepisami, które trzeba by ujednolicić" - zaznaczył.
Wiceminister poinformował, że przedstawiciele MEN prowadzą też rozmowy z samorządowcami na temat tworzenia zespołów szkół. "Łączenie szkół podstawowych i gimnazjów jest zbyt często powodowane jedynie kwestiami finansowymi (...). Gimnazja powinny być z założenia placówkami większymi i nie zawsze jest sensownie z punktu widzenia jakości nauczania łączenie ich z wiejskimi szkołami podstawowymi" - ocenił Jakubowski. "Zmiany ustawowe, które planujemy wprowadzić wraz ze wsparciem dla edukacji przedszkolnej będą wprowadzały łączenie szkół podstawowych z przedszkolami" - podał. (PAP)