Jak wyjaśniła, kontrolę przeprowadzają inspektorzy nadzoru z ramienia generalnego wykonawcy oraz zewnętrzny ekspert. Jeżeli ocena jakości wykonania napraw będzie pozytywna, w niedzielę inwestor otrzyma oświadczenie o zakończeniu prac z jednoczesnym wnioskiem o wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o przywrócenie zgody na użytkowanie progów betonowych pasa startowego.

Mikołajczak dodała, że generalny wykonawca zapowiedział lotnisku, iż Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pojawi się na miejscu we wtorek, od tego momentu możliwe jest wydanie zgody.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 22 grudnia zdecydował o zamknięciu dwóch progów - 08 i 26 - czyli betonowych odcinków, po 500 m każdy, na początku i końcu pasa startowego. Droga startowa skróciła się do 1500 m, z tego powodu port może obsługiwać jedynie samoloty, którym do lądowania wystarczy ta długość. Samoloty komunikacyjne kodu C, takie jak Airbus A320 lub Boeing 737, nie mogą wykonywać operacji lotniczych na skróconej drodze startowej. Rejsy na inne lotniska na warszawskie, głównie warszawskie lotnisko Chopina.

Lotnisko przekazało wcześniej, że do naprawy wszystkich uszkodzeń występujących na drodze startowej w ramach gwarancji zobowiązany jest wykonawca modernizacji drogi startowej – firma Erbud. Spółka zostanie też zobowiązana do pokrycia strat wynikłych z konieczności zawieszenia działania portu lotniczego.