Jak poinformowała rzeczniczka starostwa płockiego Dagmara Kobla-Antczak, ostatnia nieruchomość, którą w ramach programu wykupiono na rzecz Skarbu Państwa za 98,3 tys. zł to działka o powierzchni 3,06 ha we wsi Wiączemin Polski.

Nieruchomości objęte wykupem, prowadzonym od 2011 r., to działki położone w gminie Słubice pod Płockiem, na które podczas powodzi w 2010 r. Wisła naniosła grubą warstwę piachu i mułu rzecznego. Zgodnie z założeniami programu, po wykupieniu na rzecz Skarbu Państwa, tereny te mają być sukcesywnie zalesiane.

Kobla-Antczak przypomniała, że pierwotnie planowano wykupić nieruchomości w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski o łącznej powierzchni ponad 82,5 ha, „jednak z powodu braku decyzji właścicieli” ostatecznie wykupiono 18 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 53,8 ha, za ogólną kwotę ponad 2,6 mln zł.

„Program został ostatecznie zakończony, ponieważ pozostała część właścicieli gruntów nie zdecydowała się na sprzedaż swych działek” – powiedziała we wtorek PAP Kobla-Antczak. Dodała, że np. w jednym z przypadków właścicielka gruntu zdecydowała się na jego rekultywację we własnym zakresie.

Kobla-Antczak zapewniła, że wszędzie tam, gdzie za pośrednictwem starostwa właścicielem gruntów zniszczonych przez powódź został Skarb Państwa, wdrożony zostanie drugi etap programu, czyli zalesianie.

Wszystkie środki finansowe na wykup nieruchomości zniszczonych przez powódź w gminie Słubice pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie. Wykupu gruntów, po uzyskaniu zgody wojewody mazowieckiego, dokonywał starosta płocki ze środków zarezerwowanych przez WFOŚiGW - starosta zawierał z rolnikami dwustronne umowy, które uwzględniały przekazanie gruntów w zarząd Lasom Państwowym.

Pierwotnie podstawą wyceny gruntów była ich wartość przed zniszczeniem. W 2011 r. w ramach procedury sprzedaży gruntów na rzecz Skarbu Państwa konieczna okazała się korekta ich wcześniejszych wycen, gdyż w niektórych przypadkach uwzględniano wartość upraw czasowych, np. zboża, które było na polach w momencie powodzi. Tymczasem rolnicy dostali już odszkodowania w 2010 r. z tego tytułu. Korekty nie wymagały wyceny, uwzględniające uprawy wieloletnie, np. sady.

Na przełomie 2011 i 2012 r. dokonano aktualizacji wycen. Chodziło m.in. o uwzględnienie inflacji, różnicy w cenach ziemi i opłat notarialnych. Poprzednie wyceny gruntów zniszczonych przez powódź w gminie Słubice utraciły ważność z końcem 2011 r.

Rolnicy, którzy wystawiali grunty na sprzedaż, musieli przedstawić oświadczenie, że nie uzyskali wcześniej rekompensat bądź odszkodowania za grunty zniszczone przez powódź z innego źródła ze środków publicznych.

Pod koniec maja 2010 r. powodzie dotknęły gminę Słubice i sąsiednią gminę Gąbin, po przerwaniu przez Wisłę wału przeciwpowodziowego w Świniarach oraz na początku czerwca tego samego roku, gdy rzeką spływała druga fala wezbraniowa. W obu gminach zalanych zostało ponad 20 miejscowości i około 6 tys. ha, zamieszkałych przez 4 tys. osób. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób oraz ponad 2,3 tys. zwierząt.