"Większość krajów UE i cała Unia są na dobrej ścieżce w sprawie osiągnięcia celów dotyczących udziału energetyki odnawialnej" - powiedział we wtorek w Brukseli komisarz ds. działań klimatycznych i energii Miguel Arias Canete.

Z danych zawartych w raporcie Komisji Europejskiej wynika, że średni udział odnawialnych źródeł energetycznych (OZE) w całej UE szacowany jest na 15,3 proc. To więcej niż przewidują projekcje zakładające, że 20-procentowy cel UE osiągnie w 2020 roku.

Zdecydowana większość krajów członkowskich (25 z 28) ma osiągnąć swoje narodowe cele na lata 2013/2014 (w tej chwili dostępne są szacunkowe wyliczenia). 19 krajów członkowskich, w tym Austria, Estonia, Dania, Niemcy, Włochy, Litwa, Rumunia i Szwecja, może przekroczyć swoje cele dotyczące OZE w 2020 r.
Z drugiej strony kilka krajów członkowskich w tym Francja, Luksemburg, Wielka Brytania oraz w mniejszym stopniu Belgia i Hiszpania muszą - według KE - ocenić, czy ich ustawodawstwo jest wystarczające, by spełnić w 2020 r. wymagania dotyczące udziału OZE w całkowitej konsumpcji energetycznej.

"Osiągnięcie celów na 2020 r. nie jest również pewne w przypadku Węgier i Polski" - czytamy w raporcie Komisji. Jak podkreślono, jeśli chodzi o nasz kraj i Węgry spełnienie założeń unijnej polityki będzie zależało m.in. od dalszego zapotrzebowania na energię.
Spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w ostatnich latach pomógł kilku krajom członkowskim w osiągnięciu ich celów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Najsłabiej UE idzie z realizowaniem celu przewidującego 10-procentowy udział źródeł odnawialnych w transporcie. W 2014 r. OZE w tym sektorze pokrywały zaledwie 5,7 proc. zapotrzebowania.

Canete zapowiedział, że w ciągu dwóch lat KE zaprezentuje nowy pakiet dotyczący energetyki odnawialnej, który będzie służył realizacji celów na 2030 r.

"Źródła odnawialne są dobre dla Europy i Europa dobrze radzi sobie z wdrażaniem źródeł odnawialnych" - przekonywał wskazując, że ponad milion osób w UE pracuje w sektorze OZE.
Z informacji przedstawionych przez KE wynika, że 40 proc. turbin wiatrowych na świecie budowanych jest przez firmy z UE. Taki sam udział procentowy maja przedsiębiorstwa z "28", jeśli brać pod uwagę liczbę patentów w sektorze OZE.

Canete podkreślił, że jeśli chodzi o zabezpieczenie energetyki odnawialnej tradycyjnymi źródłami (w przypadku gdy nie ma warunków do produkcji energii z OZE), to najlepszy jest gaz. Jak podkreślił to "najczystsze" paliwo kopalniane.

Komisarz poinformował, że w lipcu ruszą konsultacje publiczne dotyczące planowanych rozwiązań ws. kształtu unijnego rynku energii elektrycznej. Jak podkreślił, nowy system powinien przynieść większą spójność i współpracę między państwami członkowskimi.

Teraz krajowi producenci w wielu państwach UE bronią dostępu do swoich rynków w obawie przed konkurencją z zagranicy. Przywódcy państw unijnych w zeszłym roku zgodzili się jednak, że należy zagwarantować wymianę 10 proc. energii elektrycznej między państwami. (PAP)