Grobelny powiedział, że przedsięwzięcie potrwa kilka lat.
Prezydent Poznania powołał zespół, w skład którego wchodzi Miejski Konserwator Zabytów, przedstawiciel zarządcy płyty Starego Rynku - Estrada Poznańska, Zarząd Dróg Miejskich oraz Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania. Zadaniem zespołu będzie - jak mówi prezydent - przygotowanie koncepcji przebudowy, a także wniosku o uzyskanie dofinansowania unijnego, które pomoże w realizacji inwestycji.

Inwestycja ma być poprzedzona badaniami archeologicznymi. Jak zapowiada Miejski Konserwator Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska, takie prace mogą potrwać nawet 2-3 lata. Konserwator zleciła już wstępną analizę dotyczącą listy koniecznych do przeprowadzenia badań archeologicznych pod płytą Starego Rynku.

W ramach odnowy płyty Starego Rynku ma zostać przygotowana nowa infrastruktura podziemna, a także nowe odwodnienie płyty, gospodarka odpadami i oświetlenie. Ważnym elementem będzie również przygotowanie nowych przyłączy energetycznych, które ułatwią obsługę ogródków gastronomicznych oraz wydarzeń kulturalnych na starówce.

Jak zaznacza dyrektor Estrady Poznańskiej Tomasz Karczewski, już w tym roku część wydarzeń kulturalnych odbędzie się m.in. na Placu Wolności. Ta decyzja ma na celu przetestowanie nowej lokalizacji na organizację jarmarków oraz festiwali w czasie, gdy na Starym Rynku odbywać się będzie modernizacja. (PAP)