Za znowelizowaniem ustawy głosowało 231 posłów, 209 było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Celem nowelizacji jest restrukturyzacja długu Funduszu i zwiększenie jego płynności finansowej. Szczególnie trudne dla Funduszu będą lata 2014 i 2018 - nastąpi wówczas na tyle duże spiętrzenie wydatków, że grozi mu zachwianie płynności finansowej.

Obecnie zobowiązania KFD sięgają 41 mld zł. W 2014 roku przypada termin wykupu obligacji, na który wraz z odsetkami trzeba będzie przeznaczyć ponad 8,5 mld zł. Natomiast w 2018 r. fundusz będzie musiał wydać na ten cel 13 mld zł. Jak wyliczyło ministerstwo transportu, gdyby nie uchwalono proponowanych przez rząd przepisów, to w przyszłym roku funduszowi zabrakłoby ok. 1,6 mld zł, a w 2018 r. - ok. 1 mld zł.

Do tej pory KFD mógł zaciągać pożyczki i emitować obligacje, ale po to, by finansować budowę dróg, a nie spłacać swoje zobowiązania.

W nowelizacji zapisano także, by wpływy z opłat elektronicznych za przejazd drogami gromadzone na wyodrębnionym koncie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad były przekazywane na rachunek KFD bez określania ich przeznaczenia. Ma to pozwolić na korzystanie z pieniędzy zgodnie z bieżącymi potrzebami i poprawić płynność finansową KFD.

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych Krajowy Fundusz Drogowy nie jest częścią finansów publicznych. W związku z tym jego dług nie jest zaliczany do długu liczonego według metodologii polskiej. KFD należy do sektora tzw. general government, co oznacza, że według definicji unijnej zadłużenie KFD jest zaliczane do długu publicznego.

KFD istnieje od 1 stycznia 2004 r. Jego zadaniem jest gromadzenie i przeznaczanie środków m.in. na: finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; finansowanie potrzeb związanych z gromadzeniem danych o drogach publicznych i sporządzaniem informacji o sieci dróg publicznych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundusz zajmuje się również finansowaniem przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji systemu elektronicznego poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych.