Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego spalanie śmieci to jedna z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza. "Każdy musi mieć świadomość, że wrzucając do pieca co popadnie, truje swoich sąsiadów, swoich bliskich i samego siebie" - powiedział Witkowski, apelując do mieszkańców, by zwracali uwagę na to, czym palą w piecach.

Minionej nocy w Radomiu odnotowano przekroczenie o 1600 proc. norm zawartości w powietrzu szkodliwych pyłów.

Prezydent podkreślił, że w ciągu ostatniego roku strażnicy miejscy przyjęli ponad 500 interwencji dotyczących jakości powietrza. Najczęściej dotyczyły one dzielnic: Kozia Góra, Idalin, Glinice i Śródmieście.

W 50 przypadkach ujawniono, że w piecach spalane są odpady, m.in. plastikowe butelki, a nawet części z demontażu samochodów. Osoby popełniające wykroczenia zostały ukarane mandatami. "Zobowiązałem Straż Miejską do jeszcze intensywniejszych kontroli palenisk, ale bardzo liczę też na rozsądek samych mieszkańców" – stwierdził Witkowski.

Radom od kilku lat realizuje program dotacji do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Od 2014 roku w tym mieście udało się zlikwidować około 940 palenisk węglowych.

W ub. roku przeznaczono na ten cel 1,5 mln zł, co pozwoliło zlikwidować 365 pieców. "W projekcie tegorocznego budżetu mamy zapisane 500 tys. zł i liczymy na wsparcie zewnętrzne"– podkreślił prezydent Radomia.

W związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi (PM10) w województwie mazowieckim we wtorek wydano ostrzeżenie drugiego stopnia o złej jakości powietrza.

W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu, szczególnie dotyczy: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.

W komunikacie podkreślono, że takie osoby powinny: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na powietrzu czy zaniechać palenia papierosów.

Pył zawieszony w powietrzu jest szkodliwy dla zdrowia. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren. (PAP)