Budżet konkursu to ponad 70,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Wnioski można składać do 10 września - poinformowała PAP Barbara Likowska-Matys z departamentu zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Projekty mogą składać m.in. samorządy, samorządy, uczelnie, parki narodowe, nadleśnictwa, jednostki naukowe, jak i przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. (projekty nieobjęte pomocą publiczną). Na 60 proc. maksymalnie mogą liczyć średni przedsiębiorcy, na 70 proc. mikro- i mali przedsiębiorcy.

Likowska-Matys powiedziała, że premiowane będą m.in. te projekty, których realizacja wpłynie na wzrost ilości energii pozyskanej z odnawialnych źródeł energii i daje dodatkowy efekt ekologiczny, np. zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Wysoko punktowane będą też te inwestycje, które wykorzystają, jako źródło energii biogaz.

Dodatkowe punkty można zdobyć, jeśli - jak powiedziała Likowska-Matys - będzie możliwość dystrybucji uzyskanej energii elektrycznej, cieplnej i jej nośników, uzyskanych ze źródeł odnawialnych, do istniejącej sieci energetycznej czy cieplnej. W ocenie będzie również brana pod uwagę komplementarność projektu z innymi projektami z zakresu ochrony środowiska.

Projekty uwzględniać mogą m.in. zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, zakup nowoczesnych technologii czy budowę potrzebnej infrastruktury do dystrybuowania energii.

Likowska-Matys poinformowała też, że do tej pory w ramach RPOWP przeprowadzono trzy konkursy na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Podpisano umowy na inwestycje w odnawialne źródła energii na prawie 26,5 mln zł.

Natomiast w sierpniu ma ruszyć pilotażowy konkurs na wykorzystanie energii słonecznej. Jego budżet to ok. 30 mln zł. Można będzie zdobyć pieniądze na zakup i instalację kolektorów słonecznych. Premiowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach cennych przyrodniczo i w gminach słabo rozwiniętych. W konkursie mogą brać udział samorządy i ich jednostki, które dzięki wsparciu RPOWP będą mogły zainstalować kolektory nawet na domach prywatnych. (PAP)

swi/ mki/