Fundusz przyjmuje wnioski m.in. na dofinansowanie budowy i modernizację obiektów ekologicznych. Na ten cel przeznaczono w sumie 300 tys. zł, a jeden wnioskodawca może uzyskać maksymalnie kwotę 30 tys. zł.

W tym samym terminie przyjmowane są także projekty związane z działaniami na rzecz ochrony zagrożonych gatunków oraz na prowadzenie prac badawczych zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej na Warmii i Mazurach. Na tego rodzaju działania zarezerwowano 500 tys. zł, a jeden beneficjent może uzyskać maksymalnie 30 tys. zł.

Także do końca stycznia Fundusz przyjmuje wnioski związane z funkcjonowaniem ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. W tym konkursie można otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnie 15 tys. zł.

Wnioski we wszystkich konkursach przyjmowane są drogą elektroniczną, by - jak napisano w komunikacie - "ograniczyć zużycie papieru, co przekłada się bezpośrednio na ochronę lasów".