Modernizacja dąbrowskiej oczyszczalni uzupełniła prowadzony przez to miasto, warty łącznie ok. 600 mln zł jeden z większych w Polsce unijnych projektów porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Jak poinformował podczas piątkowej uroczystości prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, obecny, pierwszy i większy z dwóch etapów tego projektu, powinien zakończyć się jesienią br.

„Jesteśmy na ukończeniu jednej z największych inwestycji tego typu w Polsce. (…) Proszę popatrzeć na obszar samej sieci – biorąc pod uwagę, że Dąbrowa Górnicza jest dziewiątym obszarowo miastem Polski, to 188 kilometrów kwadratowych terenu” - zaakcentował Podraza.

Dąbrowski unijny projekt koordynuje gmina; modernizację oczyszczalni przeprowadziło miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe. Jak mówił w piątek jego prezes Andrzej Malinowski, zmodernizowano lub wymieniono tam praktycznie wszystkie urządzenia, zainstalowano też nowoczesne urządzenia kontrolne i sterujące. Części dotychczasowej infrastruktury nadano nowe funkcje. Docelowo ten jeden nowoczesny zakład zastępuje kilka działających wcześniej w mieście.

Dzięki przebudowie oczyszczalnia „Centrum” nominalnie może przyjąć do 60 tys. m sześc. ścieków na dobę, co z zapasem umożliwia oczyszczenie ścieków z całej Dąbrowy Górniczej, z uwzględnieniem kolejnego etapu rozbudowy sieci kanalizacyjnej. To klasyczna, nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z urządzeniami przeróbki osadów.

Jedną trzecią zapotrzebowania energetycznego zakładu pokrywa energia uzyskiwana z powstającego w tym procesie biogazu. Dąbrowska oczyszczalnia może też przyjmować i oczyszczać ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, a także odbierać odpady organiczne np. z zakładów mleczarskich, dzięki którym można uzyskiwać np. większą ilość biogazu.

Prezes Malinowski wskazał też w piątek na nietypowy element inwestycji. To ścieżka dydaktyczna wykorzystująca m.in. przestrzenną makietę zakładu. Na białej makiecie oraz wmontowanych w nią monitorach wyświetlana jest fabularyzowana, częściowo animowana, 15-minutowa opowieść przedstawiająca walkę dwóch postaci - Maga i Ścieka – o czystość wody. Opowieść szczegółowo, choć w sposób dostosowany do wiedzy i możliwości dzieci, wyjaśnia procesy zachodzące w oczyszczalni.

Koszt modernizacji dąbrowskiej oczyszczalni wyniósł 34,9 mln zł; z preferencyjnego kredytu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokryto 54 proc. kosztów, a z kredytu komercyjnego 31 proc.; środki własne firmy to pozostałe 14 proc.

Dąbrowski projekt porządkowania gospodarki wodno-ściekowej jest współfinansowany ze środków unijnych. Wkład własny miasto pokrywa z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz środkami budżetowymi i pochodzącymi z funduszy ekologicznych. Całe przedsięwzięcie wyceniono wstępnie na ponad 600 mln zł; pierwszy, kończący się etap projektu na 507 mln zł, w tym 253 mln zł z UE (kolejny, uzupełniający etap ma być prowadzony przy udziale nowych środków unijnych).

Pierwszy etap unijnego projektu objął budowę m.in. ok. 120 km kanalizacji sanitarnej i 63 km deszczowej, 23 tłoczni i przepompowni, a także ok. 62 km wodociągów.(PAP)

mtb/ je/ woj/