Jak poinformował rzecznik prasowy NFOŚiGW Sławomir Kmiecik, zgodnie z podpisanymi umowami Fundusz wypłaci czterem beneficjentom prawie 5 mln zł dotacji na edukację lokalnych społeczności obszarów chronionych. Całkowity koszt realizowanych projektów wyniesie ponad 8 mln zł. Dotacje przyznano w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Magurski Park Narodowy otrzyma ponad 1,4 mln zł dofinansowania na program edukacyjny "Przybliżyć naturę”, którego wartość szacowana jest na ponad 1,8 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie siedmiu gmin, na których położony jest park wraz z otuliną. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i zaangażowania lokalnej społeczności tych terenów w działania na rzecz ochrony przyrody.

Zaplanowano działania edukacyjne dostosowane do grup odbiorców w różnym wieku, w tym cykliczne zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkolenia i wydanie pomocy dydaktycznych dla ich nauczycieli. Odbędą się też warsztaty terenowe dla samorządowców i osobno dla mieszkańców.

Przewidziano wydanie publikacji edukacyjnych; broszury, plakatu i przewodnika "Szlak dobrych praktyk przyrodniczych", pakietu terenowych kluczy do oznaczania gatunków oraz czasopisma "Magura" skierowanego do lokalnej społeczności. W ramach działań informacyjno-promocyjnych powstaną dwa filmy i plenerowa wystawa fotograficzna.

Poleski Park Narodowy otrzymał ponad 805 tys. zł dotacji na projekt o wartości blisko 948 tys zł, który ma podnieść świadomość i zaangażowanie lokalnej społeczności w aktywną ochronę tego Parku i obszarów Natura 2000 oraz kształtować postawy proekologiczne.

W tym roku zaplanowane działania pod hasłem "Od zimy do jesieni – Natura wokół nas", a w 2018 r. "Od świtu do zmierzchu – Poznaj swój Park". Mają one ułatwić mieszkańcom docenienie terenów, na których mieszkają. Zaplanowano m.in. konkursy, rajdy rowerowe i pieszy, marsz na orientację, grę terenową, "rowerowe podchody przyrody", warsztaty i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną. Przewidziano równiez wydanie folderu i wykonanie rodzinnej gry planszowej, puzzli, diaporam i pomocy dydaktycznych.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złNa projekt "Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram – (akronim ZRYW 2017)", którego koszt wynieść ma ponad 556 tys. zł, przyznano 421 tys. zł dotacji. Władze Parku chcą w ten sposób podnieść świadomość ekologiczną i zrozumienia dla potrzeby ochrony środowiska wśród mieszkańców. Działania mają przyczynić się m.in. do poznania lokalnych zasobów przyrodniczych oraz kształtować proekologiczne postawy konsumenckie i spowodować wzrost akceptacji społecznej dla funkcjonowania parku narodowego.

Mają w tym pomóc wydawnictwa (kwartalnik "Wigry", kalendarze, przewodnik po wystawie, ulotki i mapy), zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych oraz rekreacyjno-edukacyjne imprezy rodzinne.

Ponad 2,2 mln zł dofinansowania przyznano natomiast urzędowi marszałkowskiemu woj. kujawsko-pomorskiego na projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym". Całkowitą wartość tego projektu oszacowano na prawie 5 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmie m.in. tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty ekologiczne, wycieczki, szkolenia dla przedsiębiorców, rozbudowę aplikacji na telefony komórkowe i zawartości platformy internetowej Edupolis oraz aplikacji "Paszport turystyczny". Odbędzie się kampania "Inauguracja sezonu turystycznego", konkursy dla młodzieży w mediach społecznościowych, tzw. study tour oraz konkursy dla dziennikarzy i blogerów, a także inne wydarzenia społeczne i kulturalne.

Jak podał NFOŚiGW, są to pierwsze cztery umowy podpisane w ramach naboru wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej społeczności na obszarach chronionych. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych tego typu umów.(PAP)