Łącznie do tegorocznego programu zgłosiło się 22 przedsiębiorstw, a do finału zakwalifikowano 14.

W tym roku kapituła konkursu po przewodnictwem ministra środowiska Marcina Korolca wybrała ośmiu laureatów. Dwóm firmom zostały przyznane wyróżnienia.

Resort przypomniał, że GreenEvo skupia się na wsparciu międzynarodowego transferu polskich zielonych technologii. Laureaci konkursu mogą skorzystać m.in. ze wsparcia polskich przedstawicielstw dyplomatycznych na całym świecie. Firmy będą mogły skorzystać także ze szkoleń, prezentacji technologii w wielojęzycznym katalogu dystrybuowanym w wielu krajach oraz produkcji indywidualnych filmów o oferowanych technologiach.

Laureaci będą mogli wziąć też udział w zagranicznych misjach handlowych m.in. w Azerbejdżanie, Chorwacji, Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, Rosji, na Ukrainie i w Wietnamie.

Jednym z laureatów konkursu została firma Dagas za technologię utylizacji m.in. odpadów komunalnych, czy przerób biomasy w procesie pirolizy.

Nagrodzono także przedsiębiorstwa: Energo Natura za technologię odczynnikowego oczyszczania wody; firmę Energetyka Solarna ensol za hybrydowe kolektory słoneczne PVT; Far Data - za stacja monitorowania hałasu i warunków środowiskowych; Frapol - za synergiczny system zarządzania energią powietrza w budynku; M3SYSTEM - technologię pasywnego budownictwa z użyciem polistyrenu; "Mielec-Diesel" GAZ - m.in. za wykorzystanie gazów odpadowych z odwiertów do wytwarzania energii elektrycznej oraz NIKOL Jan Nikołajuk - za rekuperator.

Wyróżnione zostały także firmy: "MAKROTERM" Agata i Krzysztof Wąchała za niskokosztową solarną linię produkcyjną oraz Polbud SA za systemy małych elektrowni wiatrowych.

W skład kapituły konkursu wchodzą specjaliści i przedstawiciele z resortów gospodarki, spraw zagranicznych, nauki, Urzędu Patentowego, Instytutu Energii Odnawialnej czy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Z danych ministerstwa wynika, że przychody firm, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach programu, wzrosły średnio o ponad 30 proc., a z działalności eksportowej o blisko 60 proc. 18 proc. przedsiębiorstw uruchomiło nowe zakłady produkcyjne, blisko 60 proc. udoskonaliło technologię, a 50 proc. podpisało umowy dystrybucyjne z zagranicznymi partnerami. Połowa firm biorących udział w programie zwiększyła także zatrudnienie.

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii jest projektem Ministerstwa Środowiska, mającym na celu transfer polskich innowacyjnych technologii środowiskowych i globalną promocję polskiej myśli technicznej. Do tej pory w czterech edycjach konkursu wyłoniono 48 firm-laureatów. Priorytetem programu jest dostarczanie polskich technologii na rynki zagraniczne.