„Modernizacja linii kolejowej Kraków – Rzeszów to szansa na rozwój w całym regionie. Jej znaczenie odczują zarówno pasażerowie podróżujący na tej trasie, jak i przedsiębiorstwa eksportujące swoje towary za wschodnią i zachodnią granice kraju” - podkreślił rzecznik Centrum Raelizacji Inwestycji PKP PLK Maciej Dutkiewicz.

Po przebudowie pociągi pasażerskie będą mogły osiągać na tej trasie prędkość 160 km/h, co pozwoli skrócić czas przejazdu między Krakowem i Rzeszowem o 71 minut. Szybciej pojadą też pociągi towarowe – 120 km/h.

W roku 2012 oddano do eksploatacji prawie 50 km torów na szlakach Tarnów – Wola Rzędzińska, Czarna Tarnowska – Grabiny, Dębica – Ropczyce i Trzciana – Ruda Wielka, a także w stacjach Bogumiłowice, Wola Rzędzińska i Dębica oraz na posterunku Rudzice. Zmodernizowano również siedem mostów, 17 wiaduktów oraz sześć peronów.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy planowana jest kontynuacja prac na liniach: Kłaj – Bochnia, Bochnia – Brzesko Okocim, Biadoliny – Bogumiłowice, Tarnów Mościce – Tarnów, Tarnów – Wola Rzędzińska, Czarna Tarnowska – Grabiny, Dębica – Ropczyce oraz Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni. Trwają również prace na stacjach: Kłaj, Bochnia, Biadoliny, Bogumiłowice, Wola Rzędzińska, Dębica Ropczyce oraz Rudna Wielka.

Modernizacja linii kolejowej E30, łączącej Kraków z Rzeszowem przez Bochnię, Tarnów i Dębicę jest jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Modernizacja zakłada przebudowę ponad 138 km linii kolejowej wraz z budową nowego typu sieci trakcyjnej, instalacją komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji.

Projekt zakłada również przebudowę torów na 16 stacjach. Wszystkie przystanki na tej trasie zostaną przebudowane, podwyższone i dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi w wózkach czy podróżnych z cięższym bagażem.

Modernizacja wiąże się również z przebudową i budową 138 wiaduktów, mostów i estakad. Zlikwidowanych zostanie 49 przejazdów przez szyny dla samochodów, a na 11 zostaną zamontowane nowe urządzenia sygnalizacyjne.

Koszt modernizacji linii kolejowej E30 wynosi ok. 3,4 mld zł, z czego ok. 1,9 mld zł stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Zakończenie całej inwestycji przewidywane jest w 2015 roku.