Resort infrastruktury już zakończył pracę nad zmianami w ustawie "o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych". Zmiany powinny obowiązywać od 2015 r. Jak poinformował w poniedziałek Stanisław Kudroń z Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projekt nowelizacji został przekazany do akceptacji rządu.

Resort chce, by w przyszłym roku w ramach programu MdM można było kupować mieszkania w ramach spółdzielczego finansowania, nabywane poprzez wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni. Zdaniem autorów nowelizacji, ma to poszerzyć pulę mieszkań dostępnych w segmencie dopasowanym cenowo do programu MDM.

W tym samym celu w nowelizacji doprecyzowano zapisy dotyczące kupna mieszkania powstałego w ramach rewitalizacji. Chodzi o przebudowę na cele mieszkalnictwa już istniejących budowli o innym przeznaczeniu. Do tej pory zakup takich mieszkań wiązał się z wątpliwościami prawnymi, które zostały usunięte.

W nowelizacji zapisano szerszy niż dotychczas pakiet prorodzinny. Zwiększone ma zostać finansowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Wsparcie państwa w przypadku rodzin lub osób z dwójką dzieci wzrośnie z 15 proc. do 20 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania. Rodzina lub osoby z trójką dzieci otrzyma 30 proc. (obecnie także 15 proc.).

Ponadto rodziny lub osoby z trójką dzieci będą mogły liczyć na dofinansowanie do powierzchni 65 m sześc. mieszkania (w innych przypadkach jest to 50 m sześc.). „Obrazowo można powiedzieć, że po nowelizacji dofinansowaniem dla rodzin z trójką dzieci zostanie objęty dodatkowy pokój. Warunkiem jest, żeby kupowany lokal był nie mniejszy niż te 65 m sześc." - wyjaśnia Stanisław Kudroń z Departamentu Mieszkalnictwa MIR.

Istotnym elementem zaproponowanych przez resort infrastruktury zmian jest zniesienie wymogu pierwszego mieszkania dla rodzin, z co najmniej trójką dzieci. W założeniach resortu takie rodziny będą mogły korzystać w 2015 r. z dofinansowania w ramach programu MDM nawet, gdy mają już swoje mieszkanie, ale chcą poprawić swoje warunki bytowe i zamienić je na większe.

Zmiany dot. rodzin wielodzietnych to odpowiedź na uwagi płynące od deweloperów i banków, gdyż w pierwszym roku funkcjonowania programu MdM rodziny wielodzietne stanowiły w nim niewielki odsetek beneficjentów - około 3 proc., podczas gdy najczęściej z programu korzystały osoby samotne (bez dziecka) - ponad 50 proc.

Jak zapewnia Stanisław Kudroń, budżet państwa będzie przygotowany w 2015 r. do sfinansowania większego wsparcia dla młodych ludzi kupujących mieszkania. Przypomina też, że z roku na rok kwoty zagwarantowane na ten cel w ramach rezerwy celowej będą większe - w 2014 r. było to 600 mln. zł, w 2015 r. będzie 715 mln. zł, a w 2018 r. - 762 mln. zł.

Według danych przedstawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego po pierwszym roku działania programu MDM zaakceptowano 14 829 wniosków, z czego 9 257 z nich zyskało akceptację na 2014 r., a pozostałe na lata późniejsze. Wysokość przyznanego dofinasowania to obecnie ponad 339 mln zł., z czego 200 mln zł przyznano na 2014 r.

Także Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje państwowy program liczy się ze wzrostem w przyszłym roku liczby jego beneficjentów. "Wszystko zależy do deweloperów, czy dopasują mieszkania do limitów programu MdM. Sygnały, jakie odbieramy z rynku powalają nam twierdzić, że deweloperzy coraz częściej uwzględniają program i będzie się on coraz szybciej rozkręcał, bo tych mieszkań dedykowanych w ramach limitu MdM będzie coraz więcej" - zapewnia Bogusław Białowąs z BGK. Jak dodaje w ocenie Banku w przyszłym roku w ramach programu MdM wartość przyznanego wsparcia powinna wzrosnąć, co najmniej dwukrotnie.

W nowelizacji MIR utrzymał organicznie wiekowe dla uczestników programu, czyli do 35 lat, pomimo uwag, że wiek ten powinien zostać podwyższony. Obecnie kolejne zmiany w programie może jeszcze zaproponować rząd, zmiany takie mogą zostać również przeforsowane podczas prac w Sejmie.(PAP)