Umowy o dofinansowanie projektów podpisały powiaty: radomski (1,5 mln zł na przebudowę 2 km drogi Makowiec - Rawica, a także 661 tys. zł na przebudowę 764 m ulicy Wspólnej w Pionkach, stanowiącej część ciągu drogowego Jedlnia – Sokoły – Pionki), grójecki (1,1 mln zł na przebudowę 6,5 km drogi Kuzietuły – Goszczyn) oraz gminy: Warka (1,5 mln zł na przebudowę 751 m ulic Senatorskiej, Franciszkańskiej i Pułaskiego) i Głowaczów (710 tys. zł na budowę 1,3 km ulicy Parcela wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Brzóza). W regionie ostrołęckim dotację otrzymają: powiat ostrołęcki (1,5 mln zł na przebudowę 4,7 km drogi Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka, a także 2,5 mln zł na przebudowę 7,5 km drogi Grodzisk – Goworowo) oraz gminy: Troszyn (2 mln zł na przebudowę 9,5 km ciągu drogowego Zamość – Troszyn – Kleczkowo – Radgoszcz) i Krasnosielc (631 tys. zł na przebudowę 1 km w miejscowościach Nowy Sielc i Krasnosielc). W styczniu minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku. Na Mazowszu dotacje zostaną przekazane na realizację 32 wniosków - 14 dotyczących dróg powiatowych i 18 gminnych. Łącznie w 2013 roku w województwie mazowieckim wyremontowanych zostanie 104 km dróg za 116 mln zł, rząd przeznaczy na ten cel ponad 48 mln zł dofinansowania. W poprzednich latach (2008 – 2012), w ramach NPPDL, w województwie mazowieckim wybudowano lub zmodernizowano ok. 870 km dróg.