PPEJ jest dokumentem strategicznym, który zawiera katalog działań, zadań i celów koniecznych dla budowy i eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych. Przyjęcie przez rząd PPEJ w formie uchwały powinno zapoczątkować cały szereg innych działań w programie jądrowym.

Przyjęcie przez rząd PPEJ jest jednym z warunków, by wiążąca stała się parafowana już umowa PGE, Taurona, Enei i KGHM w sprawie kupna udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Drugim warunkiem jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Trzy spółki mają kupić po 10 proc. udziałów, a umowa zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej.

Nowy zarząd PGE ogłosił ostatnio, że mimo niespełnienia warunków ważności tej umowy - przyjęcia PPEJ i uzyskania zgody UOKiK do końca 2013 r. - postanowił kontynuować projekt.

Prezes PGE EJ1 Aleksander Grad deklarował z kolei, że podejmowanie zobowiązań idących w setki milionów złotych musi być poprzedzone polityczną decyzją rządu. PGE EJ1 deklarowało też, że jeżeli program zostanie przyjęty, to w I kwartale 2014 r. spółka powinna być gotowa rozpocząć postępowanie zintegrowane, które ma jednocześnie wyłonić dostawcę technologii, finansowania, usług serwisowych i paliwowych dla pierwszej elektrowni jądrowej.

W ostatniej opublikowanej wersji projektu PPEJ znajdował się harmonogram przewidujący wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu na budowę pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej do końca 2016 r., opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do końca 2018 r. Na budowę i podłączenie do sieci pierwszego bloku jądrowego przewidywano okres od początku 2019 r. do końca 2024 r. Na lata 2025-2030 przewidywano zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz rozpoczęcie budowy drugiej, której zakończenie planowano na 2035 r.(PAP)