Obecnie czas przejazdu tą trasą jest wydłużony z powodu konieczności zmiany kierunku jazdy pociągu w Czerwieńsku. Ponadto stan techniczny torów między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem pozwalał na rozwinięcie prędkości maksymalnie do 80 km/godz. Po modernizacji możliwa jest jazda z prędkością do 100 km/godz.


W ramach prac wyremontowano tory kolejowe na kilku odcinkach pomiędzy Zbąszynkiem a Czerwieńskiem oraz wybudowano urządzenia samoczynnej sygnalizacji na wybranych przejazdach kolejowych.


Najważniejszym elementem inwestycji jest budowa łącznicy kolejowej Pomorsko-Przylep o długości ponad 2 km. W ramach tych prac powstaje nowy tor, dwa nowe mosty kolejowe oraz trzy nowe przejazdy drogowe. Budowa kolejowej obwodnicy Czerwieńska weszła w końcową fazę. Według planu, pierwsze pociągi z nowych torów skorzystają w czerwcu br.


Rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maciej Dutkiewicz poinformował, że inwestycja jest prowadzona z dbałością o środowisko naturalne. Trasa nowej linii, przebiegającej m.in. po dwóch mostach, uwzględnia potrzebę ochrony siedliska roślin i źródlisk znajdujących się na terenie obszarów Doliny Środkowej Odry i Doliny Leniwej Obry. W miejscowościach Babimost, Łęgowo Sulechowskie i Sulechów ustawiono ekrany akustyczne.


Zdaniem marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Polak poprawa infrastruktury kolejowej wpływa na konkurencyjność regionu oraz jego rozwój gospodarczy. Z tego powodu władze regionu nadały projektom kolejowym rangę kluczowych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz przygotowywanej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.


Według Polak, Lubuskie jest liderem inwestycji w infrastrukturę techniczną. „W związku z tym mocno inwestujemy w rozwój kolei. PLK to znakomity partner. To nie są łatwe pieniądze unijne (…) bez rozwoju infrastruktury transportowej nie ma rozwoju gospodarczego, dlatego również w nowej perspektywie będzie to dla nas priorytet” - podkreśliła marszałek.


Koszt pierwszego etapu modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko–Przylep (obwodnica Czerwieńska) wynosi ok. 73,3 mln zł brutto. Z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13 PKP PLK na jej realizację otrzymały 35,7 mln zł dofinansowania.

mmd/ mki/ mag/