Jak poinformował PAP dr Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, którego główna siedziba mieści się w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, w tym roku zostanie przygotowana pełna dokumentacja inwestycji oraz ogłoszony przetarg. Na przyszły rok zaplanowano prace budowlane, które powinny się zakończyć przed końcem 2014 roku.

"Plac będzie nawiązywał do wizerunku, który zachował się w najstarszej ikonografii przedstawiającej pałac i jego otoczenie" - powiedział dr Kotowski. Dodał, że zrewitalizowany dziedziniec będzie przedłużeniem już odnowionego placu Najświętszej Marii Panny przed kielecką bazyliką katedralną.

Rewitalizacja będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwszym krokiem do odnowienia placu było wycięcie 50-letnich świerków pod koniec ub.r. Przysłaniały one fasadę pałacu oraz stanowiły realne zagrożenie dla zniszczenia zabytku.

Pałac Biskupów Krakowskich jest najlepiej zachowaną rezydencją z epoki Wazów w Polsce. Został wzniesiony staraniami biskupa Jakuba Zadzika w latach 1637-1644. Pierwotnie reprezentował styl renesansowy, później, a po przebudowie - barokowy. Jest jednym z najcenniejszych zabytków Kielc. Profesor Stanisław Lorentz nazwał go nawet "kieleckim Wawelem". Od 1971 roku w pałacu mieści się Muzeum Narodowe.