Dzięki tej decyzji przebudowa skrzyżowania ulic będzie mogła rozpocząć się już w sierpniu. Skrzyżowanie to leży na trasie wylotowej z Olsztyna do Warszawy i jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w mieście.

Jak poinformowała Magdalena Górecka z biura prasowego olsztyńskiego ratusza, przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości skrzyżowania. W tym celu przebudowane zostaną m.in. pasy do skrętów w prawo i lewo oraz zbudowana będzie dwukierunkowa ścieżka rowerowa wzdłuż prowadzącej do centrum Olsztyna ul. Warszawskiej.

Przebudowane zostanie także odwodnienie ulic i oświetlenie uliczne.
Na potrzeby tej inwestycji zostanie przeniesiony jeden ze stojących w pobliżu pomników oraz zburzone zostaną dwa budynki, a ogrodzenie jednostki wojskowej zostanie przeniesione. Ponieważ inwestycja wymaga wycinki kilkudziesięciu drzew, sprzeciwia się jej część społeczników olsztyńskich.
Z informacji przekazanych PAP przez Górecką wynika, że inwestycja będzie realizowana do czerwca 2014, a jej koszt wyniesie 15,7 mln zł, z czego 85 proc. będzie stanowiło dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko.