GUS podał, że produkcja w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej spadła o 32,4 proc., w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 19,1 proc., a w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 15,5 proc.

W porównaniu z marcem we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o 4,5 proc., w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 16,2 proc., a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 4,5 proc.

GUS podał, że w okresie styczeń-kwiecień produkcja budowlano-montażowa była o 17,9 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2012 roku.