Jak powiedział w piątek burmistrz miasta i gminy Końskie Michał Cichocki, cały projekt wykonania sieci dróg i uzbrojenia terenów pod przyszłe inwestycje obejmował swoim obszarem 75 ha. „Biorąc pod uwagę działki przyległe, to nawet 100 ha gruntów dla przemysłu” - podkreślił. Dodał, że wszystkie te tereny w planie zagospodarowania przestrzennego są zaplanowane jako inwestycyjne.

Budowa sieci dróg oraz uzbrojenia terenów w niezbędne media kosztowała 23 mln 917 tys. zł. 60 proc. tej kwoty to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Część gruntów przygotowanych przez gminę Końskie należy już do Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cichocki powiedział, że gmina wystąpiła o włączenie do strefy kolejnych terenów. Zapowiedział też, że podobne wnioski będą składane w przyszłości.

"Nie wszystkie działki są jeszcze scalone, nie wszystkie nadają się pod zabudowę. W przyszłym roku przystępujemy do procesu scalenia tak, aby połączyć również wąskie, długie działki” – tłumaczył burmistrz.

Dodatkowym atutem strefy będzie budowana właśnie obwodnica Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728. Koszt tej inwestycji, realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, to 113 mln zł. Nowa trasa ma być gotowa latem przyszłego roku.

Samorządowcy liczą, że nowe tereny inwestycyjne przyczynią się do powstania kolejnych miejsc pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w powiecie koneckim wyniosła w sierpniu 21,5 proc. To drugi, po powiecie skarżyskim (25,5 proc.) najgorszy wynik w województwie świętokrzyskim. W całym regionie bezrobocie w sierpniu wyniosło 14,9 proc.

Urząd marszałkowski zapewnia, że są jeszcze środki na tworzenie terenów inwestycyjnych w regionie. Ruszył właśnie ostatni konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa urzędu marszałkowskiego Iwona Sinkiewicz Potaczała, "dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na uzbrojenie tworzonych lub rozbudowywanych terenów inwestycyjnych, przebudowę i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z jej adaptacją na cele gospodarcze, przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy”.

Nabór wniosków potrwa do 9 listopada. O dotacje mogą występować jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki samorządów oraz instytucje świadczące usługi publiczne na zlecenie gmin czy powiatów.

W ramach tego konkursu do podziału między jednostki samorządu terytorialnego jest 5 mln zł. Jak poinformował urząd marszałkowski, ogłoszony konkurs jest ostatnim naborem projektów nie tylko na tworzenie terenów inwestycyjnych, ale również w całym świętokrzyskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007–2013. Łącznie w ramach RPO na tworzenie terenów inwestycyjnych przeznaczono prawie 18 mln euro.(PAP)

mjk/ pad/