We wtorek nową pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania została profesor Małgorzata Fuszara. Zastąpi na tym stanowisku Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która zdobyła mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Więcej: Małgorzata Fuszara pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania >>>

 - Bardzo cieszymy się z wyboru prof. Fuszary na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania. Jest to pierwsza od wielu lat pełnomocniczka rządu niezwiązana z żadną konkretną partią polityczną, to daje jej szczególną pozycję w realizacji zadań na rzecz równego traktowania - powiedziała Chaber.

Jak dodała, Fuszara ma bardzo duże doświadczenie w pracy na rzecz równości, szczególnie kobiet i mężczyzn.

Najbardziej w tym momencie liczymy - powiedziała Chaber - że nowa pełnomocniczka podejmie pracę nad wdrażaniem Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania.
- "Ten program wypracowała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, został zatwierdzony przez Radę Ministrów, ale nie są prowadzone żadne wyraźne działania, które zmierzałyby do wdrażania tego programu - powiedziała prezes KPH.

Zaznaczyła, że największą zaletą Fuszary jest "łączenie perspektywy społecznej i naukowej z legislacyjną, co pozwoli na skuteczne wprowadzenie zmian w polskim prawie".

Zdaniem prezeski KHP w pierwszej kolejności pełnomocniczka powinna zająć się przeciwdziałaniem przemocy motywowanej nienawiścią ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Jako drugą rzecz do zmiany wymieniła "dostosowanie programów nauczania na uczelniach medycznych kształcących lekarzy i pielęgniarki do współczesnych norm i wiedzy o seksualności człowieka i jego tożsamości płciowej".

- W kontakcie z personelem sektora ochrony zdrowia osoby nieheteroseksualne są bardzo często dyskryminowane. Sytuacja z osobami transseksualnymi przedstawia się jeszcze gorzej, ponieważ lekarze, w szczególności ginekolodzy czy dermatolodzy, nic nie wiedzą o zagadnieniach związanych z transpłciowością. To należałoby zmienić jak najszybciej, ponieważ osoby LGBT unikają z korzystania z usług sektora zdrowia - powiedziała Chaber. (pap)