Wiceminister obrony narodowej profesor Wojciech Fałkowski poinformował, że ponad 114 mln zł na tę inwestycję pochodzi ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Podkreślił, że wojsko rozbudowę sieci medycznej, która ma służyć wszystkim obywatelom traktuje, jako swoją misję.

- Na Dolnym Śląsku w opiece medycznej panuje w dobrym tego słowa znaczeniu konkurencja w dziedzinie usług medycznych. Dzięki temu pacjenci mają zapewnioną opiekę na wysokim poziomie. Wojsko i szpital wojskowy poczuwa się do odpowiedzialności za ten stan rzeczy - powiedział Fałkowski.

Ocenił, że jakość usług medycznych, które oferuje nowy obiekt we wrocławskim szpitalu sprawia, że może być on placówką referencyjną nie tylko w skali regionalnej, ale też i krajowej. Dodał, że MON zainwestował też w innych częściach Polski, między innymi w Warszawie w szpitalu na ulicy Szaserów oraz w Wałczu (Wielkopolska), gdzie szpital wojskowy jest największa placówką medyczną w okolicy.

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa odczytała listy od premier Beaty Szydło, w którym szefowa rządu gratulowała sukcesu inwestycji w tak istotny obiekt medyczny. „Zintegrowany Blok Operacyjny będzie stanowić serce szpitala. Wszystkim organizującym to przedsięwzięcie pragnę wyrazić wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. Spełniający najwyższe standardy budynek pozwoli jeszcze bardziej profesjonalnie leczyć pacjentów z Dolnego Śląska, ale i z całego kraju” - napisała premier w liście.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zintegrowany Blok Operacyjny to podpiwniczony czterokondygnacyjny budynek o kubaturze prawie 30 tys. m sześć. i powierzchni zabudowy prawie 6,5 tys. kw. Jest w nim 11 sal operacyjnych, w tym jedna sala hybrydowa dla chirurgii naczyniowej. Powstała też centralna sterylizatornia, kliniczny oddział anestezjologii i intensywnej terapii, gabinet konsultacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zespół pomieszczeń naukowo-dydaktycznych, zespół pomieszczeń ośrodka transplantacji, zespół pomieszczeń zespołu ds. monitoringu zakażeń szpitalnych, serwerownia ośrodka przetwarzania informacji.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu to pięć klinik, w których rocznie leczy się około 60 tysięcy pacjentów i udziela się ponad 200 tysięcy porad medycznych. (pap)