Jak poinformował  na konferencji prasowej wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, radni obu klubów działających w radzie powiatu podpisali deklarację woli o podjęciu uchwały ws. oddłużenia szpitala powiatowego im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

- To pierwszy krok, ale najważniejsze, że w dobrym kierunku, który pozwoli rozpocząć naprawianie finansów szpitala. Nasza dyskusja na temat szpitala była merytoryczna, wolna od politycznych sporów i podejmuję się roli merytorycznego arbitra w sprawie szpitala - powiedział Hreniak.

Wojewoda zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli radni koalicji, opozycji, przedstawiciele gminy i komitetu protestacyjnego, działającego w zadłużonym szpitalu.

Podczas spotkania radni pisemnie zadeklarowali, że na najbliższej grudniowej sesji rady powiatu podejmą uchwałę o przekazaniu 2 mln zł na pokrycie strat szpitala z 2013 roku. Zobowiązali się również, że jeszcze w pierwszym kwartale 2016 roku podejmą uchwałę i pokryciu strat szpitala za 2012 rok. Wskazano również, że jeden z budynków starostwa stanie się zabezpieczeniem dla kredytu, który będzie mógł zaciągnąć szpital, a jedna z działek należących do powiatu zostanie sprzedana na poczet spłaty długu.

Od wielu miesięcy w starostwie powiatowym w Trzebnicy trwa decyzyjny pat. Klub PO i PSL ma w 21-osobowej radzie powiatu trzebnickiego 11 radnych. Przed kilkoma miesiącami jeden z radnych przeszedł na stronę opozycji, która dzięki temu zyskała minimalną większość.

30 listopada 2015 podczas nadzwyczajnej sesji głosami radnych PO i PSL unieważniono uchwałę z grudnia 2014 roku, powołującą Waldemara Wysockiego (PiS) na urząd starosty. Jednocześnie wybrano byłego posła PO Marka Łapińskiego na nowego starostę. 9 grudnia 2015 wojewoda wstrzymał wykonanie uchwały o wyborze Łapińskiego i starostą nadal jest Wysocki, ale Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w radzie.

 Po 30 dniach, podczas których prawnicy urzędu wojewódzkiego sprawdzą zgodność uchwały z prawem, wojewoda może zaakceptować bądź uchylić uchwałę. Stronom przysługuje od decyzji wojewody odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wysocki twierdzi, że unieważnienie uchwały o jego powołaniu jest bezprawne, ponieważ ustawa wymaga 3/5 ustawowego składu rady za odwołaniem starosty, czyli w przypadku rady powiatu trzebnickiego to 13 radnych.

Szpital powiatowy im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy rocznie pomaga 40 tys. osobom, a w placówce jest hospitalizowanych około 15 tys. pacjentów rocznie. Szpital ma podpisany kontrakt na 2016 rok, ale jego zadłużenie narastające od 2003 roku w sumie wynosi ponad 30 mln zł.

Placówka nie tylko wykonuje świadczenia w ramach kontraktu, ponieważ od kilkudziesięciu lat znana jest na całym świecie z zabiegów replantacji ręki.

To właśnie w trzebnickim szpitalu w latach 70. tych wykonano pierwszy taki zabieg w Polsce i od czego czasu trzebnicki Ośrodek Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej ma na swym koncie kilkadziesiąt udanych przeszczepów.

Od kilku tygodni w szpitalu działa komitet protestacyjny zawiązany przez pracowników, którzy domagają się od władz powiatu rozwiązania problemów finansowych. Trwa też społeczna zbiórka pieniędzy na potrzeby placówki.

W połowie 2015 roku pojawiła się koncepcja konsolidacji trzebnickiego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, jednak z powodu braku porozumienia w radzie powiatu nie doszło do takiej decyzji.(pap)

Czytaj: Szpital uniwersytecki we Wrocławiu i szpital w Trzebnicy będą połączone>>>