"Zakrojone na szeroką skalę modernizacja i doposażenie wybudowanej w XIX wieku lecznicy to pierwsza od wielu lat tak poważna inwestycja w jej infrastrukturę. Jej uzupełnieniem są zakupy sprzętu i wyposażenia oddziałów" – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Oddany do użytku szpitalny oddział przyjęć został przeniesiony do gruntownie wyremontowanego i dostosowanego do nowych potrzeb budynku nr 4. Warta 2,3 mln zł inwestycja objęła m.in. budowę zadaszonego podjazdu oraz windy dla niepełnosprawnych, ulokowano tu też trzy gabinety specjalistyczne.

Cała modernizacja w szpitalu obejmuje przede wszystkim kapitalny remont modernizacyjny ośmiu budynków, w których mieści się dziesięć szpitalnych oddziałów, a także gabinety diagnostyczne i pomieszczenia administracyjne. Wymienione zostaną wszystkie instalacje – elektryczna, grzewcza i wodno-kanalizacyjna – oraz cementowo-azbestowe pokrycie dachów.

Dotychczas, oprócz przygotowania nowej izby przyjęć, zmodernizowano pawilon nr 9, kupiono karetkę przewozową oraz przebudowano szpitalną sieć wodociągową. Zakończyły się także prace remontowe w budynku oddziału detoksykacji od środków psychoaktywnych oraz w gmachu oddziału terapii uzależnień, ale budynki czekają jeszcze na wyposażenie.

Zaawansowane prace modernizacyjne są prowadzone w budynku nr 13/14. Po ich zakończeniu powrócą tu apteka, laboratorium analityczne, pracownia EEG oraz pracownia RTG. W planach jest jeszcze wymiana wszystkich szpitalnych sieci (energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i IT) oraz modernizacja budynku nr 6, w którym mieszczą się oddziały psychiatrii ogólnej.

W kompleksie świeckiego szpitala znajduje około dwudziestu budynków. Placówka ma szesnaście oddziałów z 461 łóżkami.

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu to część realizowanego przez samorządową spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne programu modernizacyjnego, dzięki któremu najważniejsze specjalistyczne szpitale regionu równają do standardu infrastrukturalnego obowiązującego w podobnych placówkach rozwiniętych krajów Europy. Program obejmuje szpitale w: Bydgoszczy (Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Centrum Onkologii, Centrum Pulmonologii i Szpital Obserwacyjno-Zakaźny), Toruniu (Wojewódzki Szpital Zespolony, Wojewódzki Szpital Dziecięcy i Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego), Włocławku (Szpital Wojewódzki) i Świeciu nad Wisłą (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych).

Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało na ten cel 425 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. (PAP)

olz/ pz/ krf/