Blok porodowy na oddziale ginekologiczno-położniczym w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach nie był remontowany od czasu budowy szpitala 30 lat temu. Pacjentki od lat skarżyły się na warunki porodów.
"Dzisiaj oddajemy pacjentkom całkowicie inny oddział. Kobiety będą rodziły w zdecydowanie innych, lepszych warunkach" - powiedział dyrektor suwalskiego szpitala Adam Szałanda.

Anna Ćwikowska z oddziału położniczego poinformowała, że wszystkie cztery sale porodowe będą przystosowane do porodów rodzinnych. We wszystkich salach będzie centralny monitoring, co oznacza, że wszystkie urządzenia medyczne będą pod stałym monitoringiem lekarzy.

Jak dodała Ćwikowska, w 2016 roku w szpitalu w Suwałkach urodziło się 932 dzieci, to o 150 więcej niż w roku 2015. Według jej obserwacji, liczba porodów ciągle się zwiększa.
Dyrektor Szałanda powiedział PAP, że niedługo zacznie się remont oddziału położniczego, który przylega do bloku porodowego. Dodał, że szpital ma już na ten cel pieniądze, ale najpierw musiał zakończyć się remont bloku porodowego.

Szpital pozyskał pieniądze na blok porodowy z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Placówka z Suwałk realizuje projekt z Kowieńskim Szpitalem Republikańskim na Litwie. Na projekt pt. "Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym" jest w sumie 4 mln zł, z czego 2 mln trafi do szpitala w Suwałkach. 85 proc. środków będzie pochodzić z funduszów Unii Europejskiej, 15 proc. wyłożył Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Dodatkowo, w ramach tego projektu 100 kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej skorzysta ze specjalnych badań oraz zabiegów regeneracyjnych na kilkudniowych pobytach w miastach uzdrowiskowych - Augustowie i litewskich Druskiennikach. Specjalistyczne szkolenia zaplanowano także dla personelu medycznego szpitala.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach przez ostatnich sześć lat zainwestował w remonty i modernizację placówki 98 mln zł, z czego 32 mln pochodziły z budżetu województwa. Pozostałe środki pozyskano głównie z UE.

Jacek Buraczewski(PAP)

bur/ akw/