Spółka Apteki Medyczne z Warszawy zajmuje się sprzedażą leków i produktów leczniczych za pośrednictwem sieci własnych placówek oraz aptek partnerskich. Postępowanie przeciwko przedsiębiorcy Urząd wszczął w marcu 2012 roku.

Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziła treść gazetek reklamowych przedstawiających ofertę produktową na dany miesiąc, które były dostępne w aptekach oraz dostarczane do mieszkań konsumentów. W broszurach rozpowszechnianych od kwietnia 2009 r. do lipca 2011 r. obok zdjęć wyrobów umieszczono zazwyczaj dwie ceny: wyższą – mniejszą czcionką, określaną jako stara cena i niższą – większą czcionką, określaną jako nowa cena.

W wyniku postępowania ustalono, że rozpowszechniane w gazetkach informacje wprowadzały konsumentów w błąd, ponieważ stare ceny nie obowiązywały u przedsiębiorcy bezpośrednio przed promocją. W rzeczywistości były to średnie ceny detaliczne ustalane na podstawie zwyczajowych marż, o czym informowano drobnym drukiem poza częścią zawierającą ofertę reklamową.

W opinii Urzędu przedsiębiorca wywołał u konsumenta mylne przekonanie o większej niż w rzeczywistości atrakcyjności jego oferty. Tymczasem, zgodnie z prawem, każdy przedsiębiorca ma obowiązek informować o cenie i właściwościach oferowanego produktu lub usługi w sposób rzetelny i pełny. Działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, a także wykorzystania niewiedzy lub naiwności konsumenta, są sprzeczne z dobrymi obyczajami a tym samym niezgodne z prawem.

Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK nałożyła na spółkę Apteki Medyczne karę pieniężną w wysokości 123 876 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.(PAP)