Rządowa nowelizacja przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać. Docelowy poziom nakładów wyznaczono na 6 procent PKB - ma on być osiągnięty w 2025 roku.

W 2018 roku na opiekę zdrowotną będzie przeznaczone nie mniej niż 4,67 procent PKB, a rok później - 4,86 procenta.(pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]