Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ma między innymi uprościć sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO.

Nowela modyfikuje zakres informacji zapisywanych w karcie DiLO. Zrezygnowano na przykład z danych dotyczących objawów, badań diagnostycznych oraz oceny jakości diagnostyki onkologicznej. W efekcie karta DiLO skróciła się z dziewięciu do dwóch stron. Karta będzie wypełniana wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z nowelizacją kartę DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu będzie mógł wystawiać także lekarz specjalista. W tej chwili specjaliści mogą ją założyć dopiero w momencie zdiagnozowania choroby.

Zrezygnowano ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów, jaki obowiązywał lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Po przekroczeniu określonej wartości tego wskaźnika lekarz tracił możliwość wydawania karty DiLO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Nowelizacja zakłada, że placówki będą wyznaczały koordynatora leczenia onkologicznego, który będzie informował pacjenta o organizacji procesu leczenia, a także zapewniał współpracę między placówkami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem.

Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia będzie mógł ogłaszać zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia (w przypadku onkologii zalecenia te będą obligatoryjne) oraz opracowywania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego. Mierniki te szpitale będą mogły wykorzystywać do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia. (pap)