Za odrzuceniem informacji było 173 posłów, przeciwnych było 269, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Debata w Sejmie na ten temat odbyła się na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Wówczas posłowie przekonywali, że Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych wymaga modyfikacji, profilaktyka jest mało skuteczna i niewiele osób korzysta z zaproszeń na badania. Sprawozdanie poparły wszystkie kluby z wyjątkiem SLD, które zgłosiło wniosek o odrzucenie.
Jak informowała wówczas wiceminister zdrowia Agnieszka Pachciarz, na realizację programu w 2010 r. wydano ponad 275 mln zł, w tym ponad 76 mln zł na profilaktykę. W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi wykonano ponad 980,7 tys. badań mammograficznych u kobiet w wieku 50-69 lat, czyli ponad 40 proc. wskazanej populacji. Stwierdzono raka piersi u 4 341 kobiet, a u 245 059 kobiet łagodne zmiany.
W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wykonano blisko 795,5 tys. badań cytologicznych u kobiet w wieku 25-59 lat, co stanowiło 27 proc. pacjentek kwalifikujących się do badań. Wykryto nowotwory raka szyjki macicy u 54 kobiet.
Pachciarz przyznała, że resort nie jest zadowolony z tych wyników, zwłaszcza programu dotyczącego raka szyjki macicy. Uznała, że wymaga to analiz i modyfikacji, aby zwiększyć liczbę kobiet zgłaszających się na badania.
W 2010 r. realizowany był także program profilaktyki raka jelita grubego. Jest to drugi najczęściej występujący w Polsce nowotwór i drugi najczęstszy zabójca wśród nowotworów zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Realizowana w Polsce metoda badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego to wykonywanie kolonoskopii (badanie endoskopowe całego jelita grubego) raz na 10 lat.
W ramach programu wykonano ponad 36,5 tys. badań kolonoskopowych, prawie 14,5 tys. badań histopatologicznych, u blisko 13,3 tys. pacjentów stwierdzono obecność polipów, a u 306 pacjentów wykryto nowotwór jelita grubego. Ponadto, w ramach programu przeszkolono 23 lekarzy kolonoskopistów i 6 histopatologów.
Najczęściej występującym w Polsce nowotworem złośliwym jest rak płuca - przyczyna ok. jednej szóstej wszystkich zgonów z powodu nowotworów (jest powodem najwyższej zachorowalności u mężczyzn, a także drugim powodem zachorowalności u kobiet). Dlatego w ramach narodowego programu podejmowano również działania, które miały poprawić dostępność do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca (poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego, doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii).
Dużą część środków przeznaczono na diagnostykę i leczenie nowotworów u dzieci. Blisko 640 tys. wydano na program kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci. Białaczki są najczęstszym nowotworem u dzieci, w Polsce rozpoznaje się je u ok. 300 dzieci rocznie.
Prawie 243 tys. zł przeznaczono na program diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, które stanowią, po białaczkach, najczęstszą grupę nowotworów złośliwych u dzieci (ok. 20 proc. wszystkich schorzeń nowotworowych).
Większość biorących udział w debacie posłów zwracała uwagę na potrzebę modyfikacji programu m.in. aby więcej osób zachęcić do badań profilaktycznych. Klub SLD złożył wniosek o odrzucenie sprawozdania. Marek Bałt (SLD) ocenił sytuację w dziedzinie chorób nowotworowych za bardzo złą i uznał, że winę za to ponosi resort zdrowia. Wskazywał m.in. na niedawne trudności z dostępem do leków stosowanych w chemioterapii. (PAP)