Jak powiedziała prezes Zarządu Spółki Sanatoria Dolnośląskie – Barbara Grzegorczyk, dzięki inwestycji do dyspozycji kuracjuszy oddano właśnie doskonale wyposażony pawilon wraz z bazą zabiegową i specjalistycznym sprzętem, a także nowoczesne zaplecze gastronomiczne.

„Realizacja projektu umożliwi nie tylko świadczenie usług hotelowych na wysokim poziomie, ale przede wszystkim pozwoli na realizację nowych programów dietetyczno – terapeutycznych, które są nowatorskim elementem w usługach leczniczych naszego sanatorium. Programy te dotyczą zasad racjonalnego żywienia w różnorodnych stanach chorobowych i fizjologicznych. Zakup wyposażenia profesjonalnego gabinetu dietetycznego oraz modernizacja zaplecza gastronomicznego, to część poczynionych przedsięwzięć w celu ich wdrożenia” – wyjaśniła Grzegorczyk.

Przeprowadzona inwestycja objęła dwa projekty: „Modernizacja pawilonu II sanatorium uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach – Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej” oraz „Wprowadzenie nowych programów dietetyczno-terapeutycznych oraz modernizacja infrastruktury żywieniowej w Sanatorium Uzdrowiskowym Zimowit - Pawilon I w Dusznikach Zdroju”.

Oba przedsięwzięcia zostały dofinansowane ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. (PAP)