Sąd Najwyższy zaznaczył, że prawo do takiego samobójstwa przysługuje wyłącznie osobom dorosłym, które wyraźnie się na nie zgadzają i które wskutek nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia doznają ciągłych i niedających się znieść cierpień.

Piątkowe orzeczenie wejdzie w życie za 12 miesięcy i do tego czasu parlament ma wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne. Przyczynienie się do samobójstwa innej osoby poprzez namawianie do takiego czynu lub pomoc w nim było dotąd w kanadyjskim prawie przestępstwem z maksymalną sankcją 14 lat pozbawienia wolności.

Czytaj: Francuska Rada Stanu za odłączeniem pacjenta w śpiączce od aparatury >>>

Jak podkreślono w orzeczeniu, nic nie zobowiązuje lekarzy do udzielania pomocy w samobójstwie.

W dotychczasowej sytuacji prawnej "ludzie, którzy są poważnie i nieuleczalnie chorzy, nie mogą szukać pomocy lekarza w umieraniu i mogą być skazani na życie w ciężkich i niedających się znieść cierpieniach. Osoba, której to dotyczy, ma dwie opcje: może przedwcześnie odebrać sobie życie, często przy pomocy gwałtownych lub niebezpiecznych środków, lub może cierpieć do czasu, aż umrze z przyczyn naturalnych. To okrutny dylemat" - wskazał Sąd Najwyższy. 

Pozew o zezwolenie nieuleczalnie chorym Kanadyjczykom na korzystanie z eutanazji wniosło do Sądu Najwyższego Kanady Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich Kolumbii Brytyjskiej (British Columbia Civil Liberties Association – BCCLA). Chodziło o wyjątkowe sytuacje osób bardzo chorych, ale pozostających w pełni władz umysłowych.

Pozywającymi w rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie byli poza BCCCLA nieżyjąca już Gloria Taylor oraz rodzina innej zmarłej kobiety Kay Carter. Cierpiąca na chorobę Lou Gehriga (stwardnienie zanikowe boczne) Taylor uzyskała w 2012 roku od Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej orzeczenie, iż zakaz wspomaganego samobójstwa nie ma w jej przypadku zastosowania, ale zmarła wkrótce potem bez korzystania z eutanazji. Chora na degenerację rdzenia kręgowego Carter poddała się w 2012 roku eutanazji w Szwajcarii, gdzie taka praktyka jest legalna.

Piątkowe orzeczenie Sądu Najwyższego Kanady anuluje jego werdykt z 1993 roku, kiedy to rozpatrując pozew cierpiącej także na chorobę Lou Gehriga Sue Rodriguez nie zgodził się na dokonanie przez nią wspomaganego samobójstwa.(pap)