W obu miastach staną Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej, w których będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych (badanie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia), a także konsultacji lekarskich. Jak zapowiadają organizatorzy akcji, osoby, których wyniki będą odbiegały od normy mogą dodatkowo skonsultować je z lekarzem kardiologiem (a w razie potrzeby wykonać bezpłatnie badanie EKG).

W Warszawie Mobilne Miasteczko Profilaktyki Udarowej będzie można odwiedzić we wtorek 30 maja w godzinach od 10 do 14 przy Krakowskim Przedmieściu 68, obok kościoła św. Anny. W Bydgoszczy miasteczko pojawi się w środę 31 maja 2017 roku przy Placu Wolności, również od godziny 10 do 14.

Na gości miasteczek będzie też czekał dietetyk, który wyjaśni, jak dzięki modyfikacji nawyków żywieniowych obniżyć ryzyko udaru.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Organizatorzy kampanii przygotowali także materiały edukacyjne na temat udaru. Można będzie również nauczyć się samemu wykonać proste badanie - pomiar tętna, które wystarczy do wczesnej diagnostyki migotania przedsionków, które pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Dzięki ścieżce edukacyjnej się można więcej dowiedzieć o objawach udaru, o tym, jak prawidłowo reagować w przypadku ich wystąpienia, a także o czynnikach ryzyka i zapobieganiu udarom.

"Stop udarom” to zainaugurowana w 2011 roku ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki udaru mózgu oraz ograniczania jego medycznych i społecznych skutków.

W ramach tegorocznej edycji kampanii pojawi się superbohater DOKTOR STROKE. POGROMCA UDARÓW, którego misją jest edukacja na temat udaru mózgu, w tym rozpoznawania objawów i właściwego reagowania w przypadku ich wystąpienia. Około godziny 11.00 goście miasteczka będą mogli spotkać superbohatera.

Organizatorem kampanii jest firma Boehringer Ingelheim we współpracy ze Stowarzyszeniem „Udarowcy – Liczy się wsparcie!”.

Do udaru dochodzi, kiedy naczynia krwionośne doprowadzające tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie. Prowadzi to do odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i jego obumierania. Udar mózgu, którego przyczyną jest zamknięcie naczynia krwionośnego, to udar niedokrwienny. Zdecydowana większość (około 80 procent) udarów to udary niedokrwienne.

Jak podają organizatorzy kampanii, udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. W Polsce co roku na udar zapada około 60-70 tysięcy osób, a około 30 tysięcy z nich umiera.(pap)