Kampania profilaktyki chorób słuchu zorganizowana została po raz czwarty. Od lipca 2014 roku 52 miejscowości całego kraju odwiedziło mobilne laboratorium, tzw. słuchobus, w którym eksperci przeprowadzali bezpłatne testy słuchu. Organizatorzy Testu podali w piątek, że liczba biorących udział w badaniach osób z niedosłuchem była o ok. 4 procent większa niż w trakcie ubiegłorocznej edycji.

- Wyniki pokazują, że niedosłuch ma bardzo dużo osób z dużych miast. W mniejszych miejscowościach ten problem jest mniejszy, bo i hałas jest tam bardziej ograniczony. Test wykazał, że problem ze słyszeniem jest coraz poważniejszy wśród osób młodych. Zwracamy uwagę na to, jak głośno słuchają one muzyki, czy nie używają słuchawek wkładanych do ucha, jak często odwiedzają dyskoteki – powiedział w trakcie konferencji podsumowującej akcję koordynator Narodowego Testu Słuchu Michał Krzyżaniak.

Największy odsetek osób z niedosłuchem, wynoszący 60 procent odnotowano w Lubaczowie (województw podkarpackie), podobne wyniki dały badania przeprowadzone w Łodzi, Kielcach, Siemianowicach Śląskich i Legionowie. W Braniewie (województwo warmińsko-mazurskie) badania wykazały niedosłuch tylko u 6 procent osób, które poddały się testowi.

Trzy czwarte przebadanych w ramach kampanii, źle słyszących pacjentów (76 procent), cierpi na lekki niedosłuch. Osoby takie mają trudności ze zrozumieniem rozmów prowadzonych w hałaśliwych miejscach. Prawie co czwarta osoba z niedosłuchem (23 procent) ma problemy ze zrozumieniem prowadzonej rozmowy, prosi o powtarzanie zdań, ustawia większą głośność w radiu czy telewizorze.

Szacuje się, że w Polsce 13 mln osób zagrożonych jest hałasem. Na nadmierny hałas narzeka 70 procent badanych Polaków. Według ekspertów, ubytek słuchu jest jedną z najczęściej występujących chorób zawodowych w Polsce. Dorosły człowiek powinien badać słuch przynajmniej raz w roku, tymczasem Polacy ignorują problemy z tym związane, jak długo się da.

- Z roku na rok zmienia się postrzeganie osób z aparatami słuchowymi, dzięki takim akcjom jak nasza nie jest to już temat tabu. Uświadamiamy też osobom z niedosłuchem, że aparat to nic złego - urządzenie takie może ich wspomóc w codziennym życiu – powiedział Krzyżaniak.

Związane z niedosłuchem kłopoty z komunikacją wpływają między innymi na ryzyko występowania depresji. Wada słuchu wiąże się też z mniejszą zdolnością koncentracji, pogorszeniem wyników w pracy, oraz osłabieniem pamięci. Do tej pory w ramach Narodowych Testów Słuchu przebadano słuch prawie 40 tysięcy osób. (pap)