Wiele kobiet, które urodziły pierwszą pociechę w wyniku cięcia cesarskiego, zastanawia się czy kolejne dziecko może przyjść na świat w wyniku porodu siłami natury. Czyli czy jest możliwy  VBAC -vaginal brith after caesearan.

Otóż, poród drogami natury po przebytym cięciu cesarskim w większości przypadków jest jak najbardziej możliwy i jest bezpieczny. Muszą tylko istnieć dogodne warunki ze strony rodzącej i dziecka.

Czytaj w LEX: Nowe standardy opieki okołoporodowej >

Odmowa porodu naturalnego po cesarskim cięciu musi być uzasadniona

Decyzję od tym czy kobieta może kolejne dziecko rodzić naturalnie podejmie lekarz prowadzący ciążę. Musi przeprowadzić kwalifikację do porodu drogami natury, podczas której weźmie pod uwagę następujące czynniki m.in:

 • czy kobieta wcześniej rodziła drogami natury, poza cięciem cesarskim. 
 • czy wcześniejszy poród, zakończony cięciem cesarskim, rozpoczął się samoistnie
 •  jaka jest szacowana masa płodu  bo pożądane jest by była poniżej 4000 g.
 • jaki czas upłynął od poprzedniego cesarskiego cięcia a musi upłynąć minimum 18 miesięcy – czyli początek ciąży 9 miesięcy po porodzie
 • jakie jest BMI-wskaźnik masy ciała rodzącej. Powinno być poniżej 30
 • pomiar grubości dolnego odcinka macicy.

Czytaj w LEX: Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki >


Jak tłumaczy dr Wojciech Puzyna, dyrektor Szpitala Św. Zofii w Warszawie, poród naturalny po wcześniej przebytym cesarskim cięciu, będzie możliwy jeśli rozpocznie się samoistnie pomiędzy 37-40 tygodniem ciąży. Dyrektor Puzyna wskazuje także, że 60-80% kobiet po cesarskim cięciu, które podejmują próbę porodu naturalnego, urodziło drogami natury.
Niemniej jednak, nad rodzącą, która wcześniej przebyła cesarskie cięcie, w szpitalu musi być wzmożony nadzór. Prowadzący poród muszą być przygotowani do:
 • ciągłego monitorowania takiego porodu  i ewentualnej konieczności podpięcia kobiety rodzącej pod bezprzewodowe KTG co przy braku przeciwwskazań pozwala na swobodne poruszanie się podczas porodu,
 • do szybkiego wykonania cięcia cesarskiego w przypadku pojawienia się objawów zagrożenia dla matki lub/i dziecka podczas porodu.

Czytaj w LEX: Urlop macierzyński i urlop rodzicielski - udzielanie urlopów >

Bezwzględna odmowa porodu naturalnego po cesarskim cięciu

Dużo wskazówek na temat porodu naturalnego po wcześniejszym cesarskim cięciu dają rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Zgodnie z nimi u  kobiety z przebytym więcej niż jednym cięciem cesarskim można podejmować próbę porodu drogą pochwową. Tak samo towarzystwo naukowe uznaje, że ciąża wielopłodowa  ani cukrzyca, nie stanowią bezwzględnego przeciwwskazania do porodu drogami rodnymi po cięciu cesarskim.
Co więcej, poród po 40. tygodniu ciąży nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia próby porodu drogami rodnymi u kobiet po przebytym cięciu cesarskim.

Są jednak sytuacje, kiedy cesarskie cięcie ginekolodzy zalecają bezwzględnie.

 1. Ciąża bliźniacza, ciąża mnoga.
 2. .Wady macicy
 3. Mięśniaki macicy .
 4.  Nowotwór szyjki macicy
 5. .Wskazania kariologiczne

Czytaj w LEX: Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego >