Według Pracodawców RP niektóre oddziały wojewódzkie NFZ - wykorzystując różnice interpretacyjne w kwestii dopłat - kontrolują świadczeniodawców i w trybie natychmiastowym zrywają umowy z tymi, którzy pobierają dopłaty do usług zdrowotnych.

Pracodawcy RP oceniają, że brak możliwości dopłat szkodzi przede wszystkim pacjentom, gdyż szybki rozwój technologii medycznych i coraz większa świadomość pacjentów w tym zakresie powodują rosnące zapotrzebowanie na ich zastosowanie – pomimo iż nie zawsze są w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Podkreślają również, że niezależnie od intensywności prac resortu zdrowia, nie ma możliwości nadążenia z aktualizacją koszyka świadczeń gwarantowanych zgodnie z postępem wiedzy i technologii medycznych.

"Dlatego też należy wziąć pod uwagę potrzeby zdrowotne pacjentów, którzy – kierując się chęcią uzyskania najlepszego możliwego świadczenia zdrowotnego – wybierają leczenie na własny koszt, poza systemem publicznym i koszykami świadczeń gwarantowanych. Tymczasem doprecyzowanie przepisów umożliwiających stosowanie dopłat np. do nowocześniejszych wyrobów medycznych podniosłoby w znaczącym stopniu dostępność najnowszych osiągnięć światowej medycyny – pacjent pokrywałby tylko koszt tego wyrobu lub jego część, a nie płacił ceny pełnej procedury" - uważają eksperci Pracodawców RP.

Według nich nie istnieją przeszkody ustawowe, by pacjentom umożliwić dostęp do świadczeń poza gwarantowanym ustawą systemem opieki zdrowotnej. Należy jedynie określić zasady, na jakich pacjent miałby możliwość korzystania z takich świadczeń.

Rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk podkreślił, że zarówno ustawa o świadczeniach jak i wydane na jej podstawie rozporządzenia nie przewidują możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym standardzie niż przewidziane w kontrakcie z NFZ, za dopłatą pacjenta.

MZ ma możliwość określenia poziomu odpłatności pacjenta jedynie za świadczenia transportu sanitarnego, wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach i zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

"Wprowadzenie mechanizmu współpłacenia za świadczenia wymaga w pierwszej kolejności zmian ustawowych. Zmiana ustawy w tak istotnym dla systemu ubezpieczenia zdrowotnego elemencie, wymaga natomiast przeprowadzenia uprzednio szerokiej debaty publicznej i uzyskania akceptacji społecznej" - podkreślił Bąk. (PAP)

pro/ bos/ mag/