W poniedziałek o zawarciu porozumienia poinformowała na konferencji prasowej w Gorzowie marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.
Dokument został podpisany przez przedstawicieli sześciu związków zawodowych – wszystkich działających w szpitalu. Polak podpisała porozumienie i zagwarantowała związkowcom jego realizację. Pakt wejdzie w życie z chwilą wpisania szpitala do KRS, jako spółki prawa handlowego. Odnosi się do spraw pracowniczych i związkowych.

„Sprawy pracownicze dotyczą gwarancji zatrudnienia, gwarancji wynagrodzeń i spraw socjalnych (…). Gwarantujemy utrzymanie takiego samego poziomu wynagrodzeń w nowej strukturze organizacyjnej, jak do tej pory gwarantuje szpital (…). Jeśli chodzi o świadczenia socjalne, pracodawca zobowiązuje się dokonywania w spółce kapitałowej odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - powiedziała Polak.

W szpitalu wojewódzkim w Gorzowie pracuje ponad 1600 osób, w tym 337 lekarzy.

Marszałek zaznaczyła, że przyszła spółka będzie następcą prawnym wszystkich praw i obowiązków po stronie pracodawcy i pracowników.
„Celem podpisania tego paktu było poświadczenie tego, co od początku mówiliśmy z panią marszałek - że wszyscy pracownicy, którzy będą pracowali przed przekształceniem, przed wpisem do KRS-u, również będą pracownikami spółki. Nie zdarzy się tak, jak niektórzy podejrzliwie być może twierdzą, że po przekształceniu w spółkę nastąpi diametralne zmniejszenie zatrudnionych” - powiedział dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Marek Twardowski.

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w gorzowskim szpitalu Anna Rybska mówiła, że związki nalegały, by pracownicy mieli gwarancję, że przejdą do spółki na tych samych warunkach jakie maja teraz.

„I musimy bardzo mocno pilnować, żeby to prawo, które obecnie obowiązuje weszło płynnie do spółki kapitałowej. A jak będzie? To czas pokaże (…) jest zobowiązanie, że w ciągu 12 miesięcy musi być podpisany układ zbiorowy. A jeśli któraś ze stron nie będzie chciała podpisać w ciągu 12 miesięcy, to cały czas będzie obowiązywało prawo wypowiedzianego układu zbiorowego pracy i to jest ważne dla wszystkich ” - dodał przewodniczący NSZZ „Solidarność” w szpitalu Andrzej Andrzejczak.

Decyzję o przekształceniu szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w spółkę prawa handlowego podjęli 18 lutego radni wojewódzcy. Przygotowania do przekształcenia trwają od lipca ub. roku.

Taki wariant ratowania zadłużonej na ok. 270 mln zł lecznicy wybrały władze regionu. Liczą one, że z budżetu państwa uda im się uzyskać ok. 150 mln zł dotacji na spłatę części zadłużenia. W przypadku pozostałych zobowiązań biorą pod uwagę dwa rozwiązania. W pierwszym województwo przejmie większość zobowiązań, których spłatę będzie negocjowało z wierzycielami, a zobowiązania podlegające zapłacie ureguluje ze środków z dotacji. Drugi wariant to obciążenie długiem nowo powstałej spółki, której zarząd będzie negocjował warunki spłaty z wierzycielami. Zgodnie z założonym planem do przekształcenia ma dojść w kwietniu tego roku.

W regionie nie brakowało i nie brakuje głosów sprzeciwu wobec przekształcenia szpitala w spółkę. Pierwotnie negatywną opinię w tej sprawie przyjęła Rada Społeczna Szpitala, ale ostatecznie 15 lutego pozytywnie zaopiniowała uchwałę o przekształceniu gorzowskiej lecznicy w spółkę. Zdecydowanie przeciwny przekształceniu był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" w Gorzowie oraz lubuscy politycy PiS. (PAP)