Taki obraz polskiego seniora wyłania się z międzynarodowego Badania Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia na Emeryturę w Europie (SHARE).

Polacy idą na emeryturę tak wcześnie, bo takie mają możliwości.  W żadnym innym kraju decyzja w tej sprawie nie jest tak silnie związana z nabyciem praw do świadczenia. Ale dzieje się tak też dlatego, że czują się gorzej niż seniorzy innych narodowości.

 - Spośród wszystkich Europejczyków to Polacy, obok Węgrów i Estończyków, deklarują najgorszy stan zdrowia - wskazuje demograf SGH i badacz IBE dr Maja Rynko.

Jak mówi, w Polsce emerytura kojarzy się z marazmem. Badania pokazały, że starsi Polacy mają problem nie tylko z pracą, ale też aktywnością społeczną, intelektualną i fizyczną - zaznacza ekspertka.

Rynko wylicza, że jeśli nie brać pod uwagę uczestnictwa w życiu religijnym, to tylko 15 procent polskich seniorów jest aktywnych społecznie. A dla porównania we Francji, w Austrii czy Niemczech - ponad 40 procent. (pap)

Starzenie, obok niepełnosprawności i patologii, to jeden z większych współczesnych problemów. Wskazał na nie profesor Andrzej Denys autor opracowania „Zagrożenia zdrowia publicznego” , w której pisze, że wydłużenie średniej długości życia i starzenie się populacji będzie stwarzać problemy geriatryczne dla opieki społecznej.
Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.