- Wszyscy świadczeniodawcy przyjęli warunki Funduszu, pieniądze trafiły już na ich konta - poinformował w komunikacie rzecznik NFZ w Białymstoku Adam Dębski.

31 mln zł z wypłaconej sumy trafiło do szpitali: 26,7 mln zł za leczenie, 2,1 mln zł na programy terapeutyczne, 2,1 mln zł na chemioterapię.

NFZ dopłacił również między innymi do ambulatoryjnej opieki medycznej 5,2 mln zł, do rehabilitacji 2 mln zł; 1,4 mln zł za nadwykonania wypłacono również w psychiatrii.

- Tak jak w ubiegłym roku, wartości opłaconych nadwykonań zostały zróżnicowane. W całości zostały opłacone świadczenia w zakresie onkologii, kardiochirurgii, neonatologii, położnictwa, leczenia zawałów i udarów, transplantologii, endoprotezoplastyki oraz radioterapii i brachyterapii - poinformował Dębski.

W ponad 90 procentach Fundusz zapłacił również za nadwykonania w kardiologii, neurochirurgii i okulistyce. Zapłacił między innymi za wszystkie operacje zaćmy.

W pozostałych przypadkach wypłacone kwoty za nadwykonania zależały między innymi od liczby wykonanych zabiegów. Na przykład na oddziałach zachowawczych zapłacono za połowę nadwykonań.
- Taki algorytm opłacania nadwykonań służy premiowaniu tych placówek, które wykonują wiele świadczeń priorytetowych i zabiegowych, wykorzystując nowoczesny sprzęt i oferując zaawansowane procedury medyczne - podkreślił Dębski.

W 2013 roku na leczenie w szpitalach podlaski NFZ przeznaczył 972 mln zł.(pap)