- To jedyny w Polsce i jeden z 74 tego typu ośrodków w Europie. Już w najbliższym czasie łódzkie centrum rozpocząć ma testowanie innowacji opracowanych w trzech zagranicznych ośrodkach, dotyczących diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych, podniesienia samoświadomości pacjentów opuszczających szpital, a także opieki koordynowanej – powiedziała prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor Lucyna Woźniak.

EIP AHA to inicjatywa polegająca na współpracy Komisji Europejskiej z krajami, regionami, władzami lokalnymi, pracownikami opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi osoby starsze. Ich partnerstwo ma na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.

W drugim konkursie ogłoszonym przez KE na centra referencyjne swój projekt zgłosiło konsorcjum, które tworzą: Uniwersytet Medyczny, władze regionalne, miasto Łódź, szpital kliniczny im. Barlickiego, Instytut Medycyny Pracy, Klaster Żyjmy Zdrowiej oraz firma Ericpol-Ericsson. Projekt „Łódź for Generation” uzyskał dwie gwiazdki (na cztery możliwe) i znalazł się w sieci europejskich centrów referencyjnych.

- Oznacza to, że będziemy mogli dzięki temu korzystać z wiedzy i doświadczenia ośrodków, które zajmują się zagadnieniami starzenia od wielu lat. Nie będziemy wyważać otwartych drzwi - ocenia profesor Woźniak.

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia osób starszych, których w województwie i samej Łodzi wciąż przybywa. Według profesor Woźniak, prognozuje się, że za 10 lat będą oni stanowili ponad 30 procent społeczeństwa miasta i regionu.

- Łódź i region ma bardzo dramatyczne wskaźniki demograficzne, mamy najkrótszą przewidywaną długość życia dla regionu i również dla Łodzi w Polsce, mamy w Łodzi także bardzo dużą różnicę pomiędzy średnią długością życia kobiet i mężczyzn, a zatem mamy w perspektywie wizję Łodzi, jako miasta samotnych, starych kobiet. W związku z tym wymaga to wszechstronnego działania, połączenia sił różnych instytucji - podkreśliła.

Uniwersytet Medyczny od kilku lat zajmuje się zagadnieniami zdrowego starzenia; współpracuje także z tymi samymi lokalnymi partnerami w ramach europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT Health, dedykowanej badaniom na rzecz zdrowego starzenia.

- Współpracujemy między sobą na terenie regionu po to, aby podnieść jakość życia w województwie łódzkim poprzez działania edukacyjne, poprawę organizacji zarządzania służbą zdrowia i wykorzystanie praktyk innych centrów referencyjnych do uzyskania odpowiednich rozwiązań, które już gdzieś działają - dodała prorektor łódzkiego UM.

Oficjalna gala otwarcia nowej sieci partnerstwa europejskich centrów referencyjnych odbędzie się dopiero w grudniu 2016, ale łódzki ośrodek już rozpoczął bliską współpracę bilateralną z trzema znakomitymi centrami referencyjnymi: portugalską Coimbrą, francuskim Montpellier i włoskim Neapolem.

Jak zapowiedziała profesor Woźniak, w najbliższym czasie w Łodzi testowane będą ich innowacje, które wykorzystują w swoich regionach - dotyczące diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych, ułatwienia jej i uczynienia bardziej przyjaznej dla osób starszych oraz podniesienia samoświadomości pacjentów, którzy opuszczają szpital.
- Jest to bardzo istotne, aby osoby starsze, które przebywały w szpitalu po powrocie do swojego środowiska były w stanie szybko reagować na zmieniający się ich stan zdrowia i wiedziały jak postępować w nagłych przypadkach - dodała.

Według niej, bardzo istotnym elementem jest opieka koordynowana, tzn. utrzymanie pacjentów jak najdłużej z dala od szpitala, która – w jej ocenie – w Polsce praktycznie nie funkcjonuje.
- Szpital, szczególnie dla osób z chorobami przewlekłymi to powinno być najmniej pożądane rozwiązanie. Im dłużej człowiek znajduje się w swoim środowisku i jest w stanie w nim funkcjonować, tym jest lepiej, bo to jest kwestia jakości życia - zaznaczyła prorektor UM.

Jej zdaniem, jedną z polskich czy łódzkich specjalności, którą zainteresowane są zagraniczne centra są Uniwersytety Trzeciego Wieku.
- Są one naszym wielkim potencjałem, ogromnie żywym ruchem w Polsce, w regionie łódzkim, i przedstawiciele zagranicznych ośrodków są bardzo zainteresowani taką formą utrzymania aktywności, przede wszystkim umysłowej, ale także społecznej osób w starszym wieku - dodała.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Przyznała jednocześnie, że w wielu obszarach mamy jednak dużo do nadrobienia w porównaniu z zachodnia Europą: przede wszystkim w kwestii opieki medycznej, która ciągle jest nastawiona na leczenie choroby, a nie na patrzenie na człowieka jako na całość, a także łatwość z jaką oddajemy pacjenta do szpitala. Brakuje także - w jej ocenie - większej aktywności samych seniorów i brania przez nich współodpowiedzialności za swój stan zdrowia.

Działalność łódzkiego centrum EIP AHA dotyczyć ma wielu dziedzin - od badań naukowych, poprzez usługi medyczne, farmację, rehabilitację, produkcję kosmetyków, socjologię czy szeroko pojęte dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną seniorów. Dzięki współpracy centrów badawczych z firmami mają pojawiać się także produkty dedykowane seniorom, które będą odpowiadać ich potrzebom i które będą przez nich testowane.

- Bardzo liczymy, że w ramach centrów referencyjnych będziemy mogli prowadzić projekty pilotażowe we współpracy z miastem, regionem, że będziemy mogli tworzyć laboratoria społeczne, w których będą testowane te pomysły, że będziemy w stanie być pośrednikiem i stworzyć pomost, aby droga od pomysłu, sformułowania problemu do jego rozwiązania, była jak najkrótsza - podkreśliła profesor Woźniak. Jej zdaniem, to nie tylko oszczędzi czas i obniży koszty, ale i zaktywizuje innowacje w regionie.

Wszystkie te wysiłki - jej zdaniem - mają na celu podniesienie jakości życia społeczeństwa. - Abyśmy starzejąc się, jak najmniej tracili z jakości życia, abyśmy byli żwawymi, radosnymi staruszkami - podsumowała. (pap)