Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapewnił, że resort dostrzega zarówno konieczność poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych, jak i podwyższenia ich uposażenia.

- Nasze prace zmierzają ku temu, żeby stworzyć odpowiednie produkty w NFZ, które pozwolą pielęgniarkom i położnym poprawić zarobki w przyszłym roku - powiedział szef resortu zdrowia.

Poinformował, że powołane zostaną dwie grupy robocze, które opracują szczegółowe ustalenia dotyczące zarówno kwestii finansowych, jak i organizacji pracy. W skład grup roboczych wejdą przedstawiciele resortu zdrowia, OZZPiP oraz NRPiP.
- Chcielibyśmy pierwsze efekty tych prac osiągnąć we wrześniu tego roku - dodał Arłukowicz.

Czytaj: MZ: pielęgniarki niezadowolone z proponowanych wynagrodzeń >>>

Wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski zapewnił, że resort ma już przygotowany projekt rozporządzenia koszykowego z zakresu lecznictwa szpitalnego, który określa kwalifikacje i minimalną liczbę pielęgniarek.
- Oczekujemy, że w przeciągu kilku tygodni zostanie on przez kierownictwo Ministerstwa przyjęty, jeżeli oczywiście środowisko zaakceptuje nasze propozycje, bądź uzgodnimy inne, które będą wynikały z racjonalnych argumentów obu stron - wyjaśnił.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pozytywnie oceniły wtorkowe spotkanie.
- Zrobiliśmy maleńki krok do przodu. Czekamy na propozycje ministra, tym razem już konkretne - powiedziała prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk.

Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz podkreśliła, że wola rozwiązania problemu jest widoczna po obu stronach. Jak dodała, podczas spotkania padły ogólne propozycje, do których związek się odniesie.

Środowisko pielęgniarskie od dłuższego czasu domaga się zmian w systemie ochrony zdrowia, głównie dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Propozycje takich zmian resort zaprezentował pod koniec kwietnia 2015 roku, a następnie ponowił w piśmie skierowanym do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Ministerstwo zaproponowało między innymi określanie w kontraktach minimalnej obsady pielęgniarek i ich kwalifikacji. Zapowiedziano również stworzenie specjalnych mechanizmów finansowania pracy pielęgniarek i tym samym częściowe uniezależnienie ich wynagrodzeń od pensji etatowych. Arłukowicz informował wówczas, że nowe kontrakty podpisywane przez szpitale z NFZ mogą obowiązywać dopiero od lipca 2016 roku.

NRPiP w piśmie wystosowanym do Ministerstwa Zdrowia napisała, że oczekuje sprecyzowania propozycji resortu "poprzez przedstawienie propozycji brzmienia konkretnych przepisów właściwych aktów prawnych oraz terminów wdrożenia tych przepisów w życie, a także uszczegółowienia zasad finansowania proponowanych rozwiązań, tak by środki finansowe faktycznie trafiły do pielęgniarek i położnych realizujących określone zadania".

Pielęgniarki z OZZPiP zwróciły uwagę, że ministerstwo nie określiło, w jaki sposób zamierza zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadań pielęgniarskich. Nie wskazano również, kto będzie kontraktował ich realizację.

Zdaniem pielęgniarek określenie minimalnej liczby etatów przeliczeniowych powinno obejmować wszystkie zakresy kontraktowania świadczeń gwarantowanych, a nie jedynie lecznictwa szpitalnego, jak jest to w propozycji rerortu.

OZZPiP zapowiedział, że jeśli resort nie wprowadzi konkretnych zmian w przepisach, wówczas od września 2015 roku będą ogłaszane akcje strajkowe. Pielęgniarki oczekują również, że postulowane zmiany wejdą w życie jak najszybciej.

Pielęgniarki przywołują statystyki z których wynika, że w Polsce przypada 5,2 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, podczas gdy na przykład w Szwajcarii - 16, w Dani - 15, a w Czechach i Słowenii - 8. Zdecydowana większość pielęgniarek jest pomiędzy 41. a 65. rokiem życia. Średnia wieku w tej grupie zawodowej to obecnie 48 lat. Zdaniem NRPiP już za niespełna pięć lat Polacy mogą zostać pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. (pap)