W województwie opolskim na opiekę długoterminową emerytów powyżej 75. roku życia NFZ wydaje najwięcej w Polsce, rocznie jest o 621 zł na osobę.

Na niskie nakłady nie mogą też narzekać seniorzy z regionu śląskiego i podkarpackiego, gdzie ta kwota jest zaledwie o 2 zł mniejszą. Ranking PwC pokazuje duże dysproporcje między poszczególnymi regionami kraju. W województwie łódzkim i podlaskim wydaje się na opiekę dwa razy mniej niż u liderów zestawienia.

Eksperci zwracają uwagę, że Polska jest obecnie najszybciej starzejącym się krajem w Europie, a ciągle nie ma strategii dla polityki senioralnej. Minister pracy i polityki społecznej ma ją ogłosić pod koniec stycznia 2014 r., podczas Kongresu Zdrowego Starzenia.

- Taka strategia jest bardzo potrzebna. Podejmowane dzisiaj działania są nieskoordynowane - mówi Robert Mołdach, ekspert specjalizujący się w branży medycznej. (pap)