Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok NFZ przeznaczy na świadczenia zdrowotne (w tym ratownictwo medyczne) ponad 71,4 mld zł, czyli o ponad 4,4 mld zł więcej niż w pierwotnym planie na 2015 rok. W 2016 roku najwięcej pieniędzy trafi do szpitali - na leczenie szpitalne w planie finansowym zabezpieczono ponad 33,2 mld zł. Do podstawowej opieki zdrowotnej trafi blisko 9,4 mld zł, a na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną zabezpieczono ponad 5,6 mld zł.

- Świadczenia na 2016 rok zostały w pełni zabezpieczone – powiedział Jędrzejczyk. - Pacjenci mogą więc być spokojni - szpitale, poradnie i gabinety lekarskie będą otwarte po 1 stycznia - dodał.

NFZ podkreśla, że ustalając warunki finansowe, dyrektorzy oddziałów, uwzględniali priorytety zdrowotne określone dla wszystkich oddziałów wojewódzkich w całym kraju. Są to między innymi zwiększenie dostępności do świadczeń geriatrycznych oraz wzrost finansowania stomatologii dziecięcej, w tym świadczeń z zakresu ortodoncji. Lepsza ma być także dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych.

We wtorek 29 grudnia 2015 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł potwierdził, że lekarze rodzinni przedłużyli umowy z NFZ. Medycy zjednoczeni w Porozumieniu Zielonogórskim oraz Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia już kilka dni wcześniej informowali, że podpiszą aneksy umów do 30 czerwca 2016 roku.

Czytaj: Gabinety lekarzy POZ będą otwarte po 1 stycznia 2016>>>

- Udało się to rozwiązać nie na drodze negocjacji, które trwają do późnych godzin wieczornych w sylwestra, tylko na drodze zwykłego dialogu między osobami, które są zainteresowane i którym zależy na tym, żeby w Polsce było normalnie - podkreślał Radziwiłł, przypominając tym samym przebieg rozmów w ubiegłych latach.

Na przełomie lat 2014 i 2015 w związku z wprowadzeniem programu dotyczącego leczenia onkologicznego oraz zmian zasad funkcjonowania i finansowania podstawowej opieki zdrowotnej ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zmagał się z protestem lekarzy rodzinnych, głównie związanych z Porozumieniem Zielonogórskim (PZ). Gabinety lekarskie były zamknięte od 1 do 7 stycznia 2015.

Porozumienia zawarto po 14 godzinach rozmów, lekarze wynegocjowali podniesienie stawki kapitacyjnej (czyli kwoty, jaką otrzymują oni rocznie za jednego pacjenta pozostającego pod ich opieką) ze 136,80 zł do 140,04 zł.

Radziwiłł pytany o negocjacje z lekarzami dotyczące wysokości stawki kapitacyjnej powiedział, że "wysokość stawki kapitacyjnej, czyli wynagrodzenia dla lekarzy rodzinnych, nie jest przedmiotem debaty między ministrem zdrowia a lekarzami rodzinnymi". Przyznał jednocześnie, że resort zgodził się ze stanowiskiem lekarzy, że liczba dodatkowych badań, jakie zleca lekarz POZ, nie może być miernikiem jakości jego pracy.
- To nie jest tak, że lekarz, który zleca więcej badań jest lepszym lekarzem - podkreślił.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski powiedział,  że zgodnie z propozycją NFZ aneksy zostaną podpisane do 30 czerwca 2016 roku. Ustawa, dzięki której umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będą mogły zostać przedłużone do 30 czerwca 2017 roku, weszła w życie 1 stycznia 2016.

- Uważamy, że jeszcze wiele rzeczy będzie się zmieniać, jeszcze ani my, ani system nie jesteśmy gotowi, żeby zawierać umowy na czas nieokreślony, dlatego ustaliliśmy, że ten okres do czerwca 2016 roku pozwoli spokojnie zmieniać sprawy, które takich zmian wymagają - dodał Krajewski.

Umowy przedłużyli również lekarze zjednoczeni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ). Prezes PPOZ Bożena Janicka informowała, że w efekcie rozmów udało się wypracować konsensus "w kluczowych sprawach zgłaszanych obecnemu kierownictwu resortu zdrowia od tygodni".
- Pół roku to z jednej strony nadal wymóg ustawowy, z drugiej - dobry czas na zmiany i dotrzymanie zobowiązań - komentowała Janicka.

Zarówno PPOZ, jak i PZ postulowały wygaszenie systemu weryfikacji pacjentów eWUŚ. Podjęcie takich działań zapowiadał również Radziwiłł. W efekcie rozmów obie organizacje otrzymały też zapewnienie, że okres ważności oświadczeń pacjentów uprawniających do świadczeń w POZ zostanie wydłużony do pół roku (dotychczas były to trzy miesiące).

Wśród postulatów PPOZ znalazła się również kwestia podwyżek dla pielęgniarek praktyki w ramach obecnych kontraktów POZ. Zdaniem lekarzy pilnych regulacji wymagają także m.in. procedury stwierdzania zgonu oraz powołania instytucji koronera, nowelizacja kart DiLO, wzrost finansowania POZ oraz ograniczanie biurokracji.(pap)