Jak poinformowało biuro prasowe NFZ, kwoty nadwykonań, czyli świadczeń wykonanych przez szpital ponad wartość umów zawartych z NFZ, mogą wynikać z przyjęć planowych pacjentów w większej liczbie, aniżeli wynika to z kontraktu, lub z konieczności udzielenia świadczeń ratujących życie.
- W tym drugim przypadku Fundusz po weryfikacji je rozlicza - zaznaczył szpital.

 

Wartość świadczeń ponadumownych wykonanych przez świadczeniodawców za okres od stycznia do października 2014 roku (do końca okresu sprawozdawczego) wyniosła 2 mld 74 mln zł.

Jak wyliczył NFZ, w oddziale dolnośląskim było to blisko 146 mln zł, kujawsko-pomorskim - ponad 112 mln zł, lubelskim - ponad 116 mln zł, lubuskim - ponad 35 mln zł, łódzkim - ponad 124 mln zł, małopolskim - ponad 200 mln zł, mazowieckim - ponad 347 mln zł, opolskim - ponad 42 mln zł, podkarpackim - ponad 72 mln zł, podlaskim - ponad 45 mln zł, pomorskim - ponad 101 mln zł, śląskim - 104 mln zł, świętokrzyskim - 89 mln zł, warmińsko-mazurskim - ponad 86 mln zł, wielkopolskim - ponad 162 mln zł, zachodniopomorskim - ponad 97 mln zł.

NFZ przypomina, że podstawą do finansowania przez niego wykonanych przez placówkę usług medycznych jest umowa zawarta między Oddziałem Wojewódzkim NFZ a szpitalem. Określa ona wartość kontraktu, zgodnie z którą NFZ jest zobowiązany zapłacić placówce za zrealizowane świadczenia zdrowotne.

Fundusz poinformował ponadto, że 30 października 2014 zatwierdzono zmianę planu finansowego NFZ na 2014 rok, która przewiduje przeznaczenie 848,5 mln zł na finansowanie nadwykonań, świadczenia „nielimitowane”, ratujące życie, w szczególności w zakresach świadczeń związanych leczeniem chorób nowotworowych, wykonanych i niesfinansowanych w latach poprzednich oraz w roku 2014.

Czytaj: Poznań: szpital wygrał z NFZ 13 mln zł za nadwykonania >>>

Podziału środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ.

W wyniku zmiany planu najwięcej środków otrzymał oddział mazowiecki - blisko 121 mln zł, śląski - ponad 104 mln zł oraz wielkopolski - ponad 75 mln zł. Inne oddziały otrzymały odpowiednio: dolnośląski - blisko 64 mln zł, kujawsko-pomorski - ponad 46 mln zł, lubelski - ponad 48 mln zł, lubuski - ponad 22 mln zł, łódzki - ponad 58 mln zł, małopolski - blisko 72 mln zł, opolski - ponad 21 mln zł, podkarpacki - blisko 45 mln zł, podlaski - blisko 26 mln zł, pomorski - 48 mln zł, świętokrzyski - 29 mln zł, warmińsko-mazurski - 30 mln zł, zachodniopomorski - 37 mln zł. (pap)