O to, w jaki sposób resort zdrowia chce rozwiązać sytuację protestujących pielęgniarek i położnych, pytał Franciszek Jerzy Stefaniuk z PSL. Poseł podkreślał, że niezadowolenie tej grupy zawodowej związane jest z niskimi zarobkami. Dodał, że nikt z osób, które niosą ratunek ludzkiemu życiu, nie powinien być pozbawiony dobrego wynagrodzenia. Przypomniał jednocześnie, że obecnie pielęgniarska pensja to około 2 tys. zł miesięcznie.

- To, jakie możliwości ostatecznie będzie miał resort w zakresie zwiększenie wynagrodzenia pielęgniarek, będą tylko i wyłącznie uzależnione od możliwości wzrostu budżetu NFZ. Te rozwiązania systemowe, które są w gestii ministra zdrowia nie mają bezpośredniego związku z budżetem państwa. To, co możemy zrobić dla pielęgniarek wykorzystując budżet państwa, to jest zwiększenie środków na kształcenie - powiedział wiceminister odpowiadając na pytanie Stefaniuka, czy przy planowaniu budżetu MZ na 2016 rok bierze się pod uwagę sytuację pielęgniarek.

Jak dodał, zaproponowane przez resort zmiany systemowe, między innymi  zmiana warunków świadczeń, wdrożenie nowych produktów rozliczeniowych, podniesienie stawek kapitacyjnych będzie wiązało się z wygenerowaniem dodatkowych środków z NFZ. Poinformował, że Fundusz przeprowadził wstępna kalkulację kosztów i zasugerował pewną kwotę, która może być zaproponowana pielęgniarkom podczas negocjacji.

Czytaj: Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych >>>

Cieślukowski powiedział, że ministerstwo kontynuuje konsultacje z pielęgniarkami. Resort otrzymał już ich odpowiedź na swe postulaty. 9 czerwca 2015 roku ma się odbyć spotkanie pielęgniarek z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.

Pod koniec kwietnia 2015 roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się z przedstawicielami środowiska pielęgniarskiego i zaprezentował propozycje zamian w systemie ochrony zdrowia, głównie dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych przez pielęgniarki i położne. Propozycje te resort zdrowia ponowił w piśmie z 8 maja 2015 skierowanym do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oczekuje od resortu konkretów - przedstawienia propozycji brzmienia konkretnych przepisów właściwych aktów prawnych oraz terminów wdrożenia tych przepisów w życie, a także uszczegółowienia zasad finansowania proponowanych rozwiązań, tak by środki finansowe faktycznie trafiły do pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki z OZZPiP zwróciły uwagę, że ministerstwo nie określiło, w jaki sposób zamierza zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadań pielęgniarskich. Nie wskazano również, kto będzie kontraktował ich realizację, a także, czy będą one finansowane przez NFZ, czy bezpośrednio przez Ministerstwo. (pap)