Uruchomienie platformy e-zdrowie (projekt P1) ma ułatwić pracownikom ochrony zdrowia i samym pacjentom dostęp do danych medycznych. Sprawniejsza ma być też obsługa pacjentów, między innymi dzięki elektronicznym receptom. W czwartek 15 stycznia 2015 Warczyński przedstawił posłom z sejmowej komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii informację na temat zaawansowania prac prowadzonych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), które realizuje ten projekt.

CSIOZ poinformowało, że wykonawca odpowiedzialny za realizację kluczowego elementu platformy (tzw. szyny usług) wycofał się z umowy.

Czytaj: CSIOZ: zmiana integratora Projektu P1 >>>

Jak wyjaśnił Warczyński, nowy potencjalny wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę na dokończenie prac, zażądał 89 mln zł. CSIOZ nie ma takich środków, dlatego wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Finansów jest konieczne, by zakończyć budowę platformy e-zdrowie w tym roku.

- W tej chwili intensywnie rozmawiamy z ministrem finansów na temat pozyskania tych środków - powiedział.

Pozwoliłoby to na uruchomienie w 2015 roku nie tylko projektu P1, ale też P4, który obejmuje między innymi system monitorowania obrotu produktami leczniczymi.

- Uzyskanie od MF dodatkowych środków w wysokości 80 mln zł jest najbardziej korzystnym wariantem i umożliwi, już w 2015 roku uruchomienie systemów teleinformatycznych w ramach projektów P1 i P4, które służyć będą między innymi do nadzorowania rynku usług medycznych i sprzedaży leków wartego około 150 mld zł rocznie - informuje MZ.

W informacji resortu zaznaczono, że inne rozwiązania wiązałyby się z dużo większymi nakładami finansowymi i uruchomieniem systemu najwcześniej w 2017 roku. 

Ministerstwo podkreśliło, że po odstąpieniu wykonawcy od umowy CSIOZ nie wstrzymało prac i realizuje jego zadania we własnym zakresie. Z informacji resortu wynika, że jeśli umowę z nowym wykonawcą udałoby się podpisać jeszcze w styczniu 2015, platforma uzyskałaby pełną funkcjonalność z końcem listopada 2015.

Szyna Usług ma zapewnić komunikację podsystemów realizowanych przez wykonawców pozostałych części projektu P1 oraz systemów zewnętrznych, wraz z narzędziami do administracji całej platformy.

W ramach platformy ma być możliwość korzystania z Internetowego Konta Pacjenta, na którym będą gromadzone informacje o wszystkich odbytych przez niego wizytach, zabiegach oraz wystawionych mu receptach, skierowaniach czy zleceniach, ale to pacjent zdecyduje, które dane na temat wcześniejszego leczenia udostępni i któremu lekarzowi. Jeżeli potrzebna będzie pełniejsza dokumentacja medyczna, na przykład wyniki badań od innego świadczeniodawcy, za pomocą platformy internetowej lekarz będzie mógł wystąpić o nie i je otrzymać.

Wprowadzenie systemu P1 ma być ułatwieniem także dla lekarzy i farmaceutów - dzięki e-recepcie. Po jej wystawieniu przez lekarza pacjent, który będzie korzystał z IKP, otrzyma e-mailem lub sms-em kod recepty, który poda farmaceucie. Na tej podstawie zostanie ona zrealizowana. Możliwe będzie też częściowe realizowanie recept - każdy lek będzie można wykupić w innej aptece.

Pacjent, który nie zdecyduje się na korzystanie z IKP, otrzyma od lekarza przypominający obecną receptę wydruk, na którym znajdą się podstawowe informacje o zapisanym leku, dawkowaniu oraz specjalny kod kreskowy dla farmaceuty. Wydruk będzie możliwy także w przypadku e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne.

Obowiązek wystawiania wyłącznie e-recept ma wejść dopiero od sierpnia 2016 roku. Do tego czasu będzie obowiązywał okres przejściowy, czyli lekarze będą mogli wystawiać tradycyjne recepty lub e-recepty i ewentualne wydruki informacyjne dla osób niekorzystających z IKP.

Od marca 2017 roku obowiązkowe ma być wystawianie e-skierowań oraz e-zleceń, zaś obowiązek przekazywania wszystkich danych przez świadczeniodawców ma wejść od sierpnia 2017 roku.

CSIOZ podlega resortowi zdrowia i realizuje projekty informatyzacji ochrony zdrowia. (pap)