Leczenie jest realizowane przez wieloprofilowe szpitale MSW, które w przypadku braku możliwości realizacji koniecznych procedur medycznych mogą zlecać je innym placówkom medycznym. Hospitalizowanych jest nadal 59 obywateli Ukrainy. Ich leczenie będzie kontynuowane i finansowane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


Od tragicznych wydarzeń w Kijowie minęły już niemal trzy tygodnie i od tego czasu osoby poszkodowane w starciach na Majdanie były sukcesywnie hospitalizowane w polskich szpitalach. W związku z tym, że obecnie obywatele Ukrainy mogą być już bez przeszkód i dodatkowego ryzyka leczeni w ukraińskich placówkach służby zdrowia, koordynatorzy akcji, w tym MSZ, nie zakładają już konieczności przyjmowania nowych pacjentów z Ukrainy.

Środki finansowe za świadczenia zdrowotne oraz transport sanitarny obywateli Ukrainy, którzy zostali do tej pory zakwalifikowani przez MSZ lub MSW na leczenie w Polsce, zostaną przekazane na podstawie wystawionych faktur. Zapłata zostanie dokonana w terminie 30 dni od otrzymania faktury wraz z rozliczeniem. MSW wystąpi o refundację całości kosztów leczenia obywateli Ukrainy z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Minister spraw wewnętrznych wystąpił już z pierwszym wnioskiem do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przyznanie środków na ten cel na kwotę 780 tys. zł. (pap)